Nyt fra Bafd 13-7-2019

Lørdag var Baneafdelingen atter samlet og bestod denne dag af Lars, Benjamin og Steffen. Dagens opgaver var koncentreret om opgaver på Hedehusgården og bestod af mange elementer. Græsslåning blev iværksat på arealerne omkring vognhallen samt på stationsområdet. Buskrydning blev foretaget langs med spor 0 og på nordsiden af værkstedsremisen ud

Continue reading

Nyt fra Bafd 25-05-2019

De seneste uger med lidt regn, sol og fornuftige temperaturer har for alvor sat gang i væksten langs banen. Lars og jeg var de eneste fremmødte i Baneafdelingen, og vi læssede derfor plænetraktoren på Storebæltsvognen og begave os ud ad banen. Undervejs fik vi slået græs på perronerne, ved sporskifte

Continue reading

Nyt fra Bafd og Mafd 22/7:

Storebæltsvognen i fuld bemaling ude i solskinsvejret. Skabelonerne er skabt efter studie af de forskellige lokomotiver og vogne, der kørte ved byggeriet af tunnelen under Bæltet. Der var et utal af variationer, som nu er vist i udvalg her. 47-24 i dens oprindelige miljø og med en noget slidt bemaling.

Continue reading

Nyt fra Bafd. 08-07-2017

På en dag hvor solen skinnede og vinden blæste var vi seks mand i baneafdelingen til at tage en kamp med det grønne. Efter lidt forberedende arbejder på Hedehusgården kørte vi til Brandhøj, hvor to mand blev sat af for at slå græs. Resten af holdet arbejdede imens med buskrydning

Continue reading

Nyt fra Bafd. 17-06-2017

Når Hedeland står i fuldt flor, er der masser af arbejde i baneafdelingen. Strækningen skal holdes åben for trafik og med den vildtvoksende bevoksning er det et helt andet problem end for 40 år siden, hvor der ikke var meget grønt i Hedeland. Beskæringsholdet sidder af på Brandhøj st. Med

Continue reading

Nyt fra Bafd 20-08-2016

Nu er sommerferien for alvor ovre og dagens arbejdshold bestod af seks mand, der denne dag havde opgaver på Hedehusgården. Peter, Steffen og Lars arbejdede med tilpasningen af et nyt redskab til gravemaskinen. Efter tilpasningen blev der også tid til en afprøvning, der afslørede, at vi kan vente os en

Continue reading

Nyt fra Bafd 11-6-2016

Den seneste måned har været varm og solrig, og det har medført at græsvæksten er nærmest eksploderet i Hedeland. Udover at skabe seriøse problemer for alle med tendens til høfeber, så kan det også hurtigt medføre at perroner bliver noget ufremkommelige. Dagens opgave var derfor at få bugt med græsvæksten.

Continue reading

Nyt fra Bafd 1-8-2015

Sommerferien er ved at være overstået for de fleste, så denne lørdag var der 7 fremmødte i Baneafdelingen. Dagen startede med et par opgaver på Hedehusgaarden. Vi fik slået græs omkring vognhallen samt ryddet krat ved kiosken, mens Kenneth reparerede den defekte hydraulikcylinder fra stoppemaskinen. Herefter kørte vi ud ad

Continue reading

Nyt fra Bafd 23-5-2015

Græsset gror hurtigt sidst på foråret, og vi besluttede derfor at bruge lørdagen på at køre banen igennem og slå græs på perronerne samt at lave andre nyttige småopgaver undervejs. Vores plænetraktor blev forsynet med en ny kilerem og derefter blev den læsset på Storebæltsvognen, der udover at transportere gravemaskinen,

Continue reading

Nyt fra Bafd 2-8-2014

Sommerferien er ved at være overstået for de fleste, og der var igen aktivitet i Baneafdelingen om lørdagen. Claus, Peter og jeg tankede godt med vand til at klare de høje varmegrader og kørte ud ad banen for at løse dagens opgaver. Alle perroner blev slået efterhånden som vi nåede frem

Continue reading