Nyt fra Bafd 23-5-2015

Græsset gror hurtigt sidst på foråret, og vi besluttede derfor at bruge lørdagen på at køre banen igennem og slå græs på perronerne samt at lave andre nyttige småopgaver undervejs. Vores plænetraktor blev forsynet med en ny kilerem og derefter blev den læsset på Storebæltsvognen, der udover at transportere gravemaskinen, let kan rumme plænetrakoren. Herefter gik det ud ad banen  frem til Fem Ege, og undervejs fik vi foruden at slå græs, beskåret træer og buske, ryddet græs omkring alle trækbukke ved sporskifter, malet kilometersten samt rettet en del sveller, der var blevet trukket skæve pga. sporet temperaturbevægelser. En rigtig hyggelig dag for holdet bestående af 4 mand. Claus har leveret et par billeder fra indsatsen.

Steffen


Der males kilometersten efter slåning af græsset omkring stenen.

Græsset slås hurtigt på perronerne med plænetraktoren. Via en kort trærampe kan den efterfølgende let komme op på Storebæltsvognen igen.En kilometersten repareres.Der rettes sveller med garvemaskinen. Føreren kan ikke se selve svellen, så han skal dirigeres med håndsignaler.