Nyt fra Bafd 20-08-2016

Nu er sommerferien for alvor ovre og dagens arbejdshold bestod af seks mand, der denne dag havde opgaver på Hedehusgården. Peter, Steffen og Lars arbejdede med tilpasningen af et nyt redskab til gravemaskinen. Efter tilpasningen blev der også tid til en afprøvning, der afslørede, at vi kan vente os en del af redskabet.

Mens der blev arbejdet med stål og hydraulik tog Søren og Claus sig af det sidste træarbejde på drejeskivedækket. De lavede den sidste afdækning på dækket som vi ikke havde nået sidste år. De fik også lavet den lem, der giver adgang til drejeskivegruben, så vi kan komme ned under dækket og fjerne blade mv.

Så er der hul igennem! Søren og Claus godt på vej til endeligt at afslutte træarbejdet på drejeskivedækket. Der rester dog lige en maleropgave til HVB’s flittige malerhold. Foto: LLZ.

Søren udtænker de sidste detaljer i konstruktionen af lemmen, mens det nye redskab på gravemaskinen afprøves i baggrunden. Foto: CN.

Benjamin ydede en stor indsats med plæneklipperen og han fik slået græs på store dele af Hedehusgården, både omkring vognhal og kiosk. Senere på dagen fik han selskab af Steffen med buskrydder, så de mere krasbørstige gevækster også kunne få kærligheden at føle. Resultatet blev nogle stationsarealer, der er præsentable til søndagens passagerer.

Selv omkring kulbænken blev ukrudt og græs slået. Foto: CN.

Folk fra maskinafdelingen har igennem nogle måneder været lidt bekymret om en af de bærende loftsbjælker mon kunne stå for vægten af boltlageret på 1. sal. For alle eventualiteters skyld monterede Lars, Benjamin og Claus derfor en ekstra bærende søjle i form af et nøje tilpasset stykke tømmer. Dermed efterlod vi endnu en opgave til malerholdet.

Efter oprydning og rangering kunne vi strege en række opgaver af arbejdsprogrammet. Ikke store og banebrydende ting, men nogle af de mange mindre opgaver, der skal til for at holde en fungerende veteranbane i god stand.