Medlemsblad og Materielfortegnelse

tipvg1Industribaneklubben IBK, har siden 1974 udgivet medlemsbladet ’Tipvognen’. Bladet udkommer fem gange om året og indeholder nyt fra Hedelands Veteranbane, artikler om eksisterende industribaner i ind- og udland og historiske artikler om for længst forsvundne baner.
Det er stadig muligt at købe ældre årgange af IBK’s medlemsblad ’Tipvognen’ for 50 kr. pr. årgang.

matfortegnJPGI 1997 udgav Industribaneklubben en bog med beskrivelser af samtlige lokomotiver og vogne ved Hedelands Veteranbane.

Med titlen “Hedelands Veteranbane – Materielfortegnelse” rummer den 80 sider lange bog både fotos og en historisk og teknisk beskrivelse af alle banens lokomotiver, såvel som de fleste vogntyper. Bogen kan købes ved at indsætte 65 kr. plus gældende porto (200 gr.) på IBKs konto i Danske Bank afdeling 1551, konto 3129847603.

Alverdens bøger og videoer om industribaner forhandles af klubbens redaktør:

Peter Andersens Forlag
Brandvænget 60
2640 Hedehusene

Bestilling kan ske på: pa.hedehusene@gmail.com

All Rights Reserved