Baneafdelingen

Baneafdelingen beskæftiger sig med anlæg og vedligeholdelse af sporet. Det omfatter bl.a. sporlægning, udskiftning af sveller, ballastering og justering og bygning af sporskifter. Desuden har baneafdelingen ansvaret for perroner og beplantningen langs banen. En stor del af arbejdet her kræver ingen særlige forudsætninger, og en oplæring som sker under arbejdet. Det meste af arbejdet foregår udendørs året rundt.

Baneafdelingen ledes af Banechefen, men arbejdet planlægges oftest i fællesskab og ud over lørdagens faste møde, samles ofte små hold på hverdage i løbet af ugen og løser en lang række små opgaver.

Sporskifterne

Sporskifterne på banen er af vidt forskellige typer. Dels hvad angår alder, længde, vinkel, skinnestørrelse og tungetype. Klubben har gennem åren anskaffet sig mange sporskiftedele fra mange baner, nogle gange kun hjertestykket, andre gange kun tungepartiet men i de færreste tilfælde komplette skifter. I Bane afdelingen stykkes stumperne af flere forskellige sporskifter sammen med nyproducerede dele, til fuldt funtionelle renoverede sporskifter. Skifterne skal overholde alle givne mål og jævnligt smøres op for at fungere korrekt og sikkert.

Sporlægning

M12 vinter
Snerydning med M 12 vinteren 2004/2005

I Baneafdelingen tager vi os af den løbende vedligeholdelse og renovering af baneanlægget, ligesom afdelingen forestår nyanlæg ved forlængelse af banen.
Strækningen blev fra start af lagt dels med skinner som IBK havde erhvervet sig fra roedyrkeres læssespor på Lolland, dels skinner købt og optaget fra Vandløse teglværk samt skinnerester og sporskifter fra andre forskellige teglværker. Skinnerne på hovedstrækningen var 6 meter lange, vejede 10-12 kg/meter og blev fæstnet til gamle sveller med spinkle spiger. Ballasten var stabilgrus i en ringe kvalitet idet økonomien i den nystartede klub var svag.

Resize of IMG_3449
Perronkanten forlænges på Plantagen trinbræt efteråret 2004

Senere skinner og sporskifter kommer fra steder som Køge-Ringsted banen 22 kg/meter og Maribo-Rødby banen 24 kg/meter, lagt på sveller af en langt bedre kvalitet og underlagsplader. Hele hovedstrækningen er i dag opgraderet til 12 meter lange skinner på hhv. 22 og 24 kg/meter.

Tidligere tunge sporbygningsopgaver ballastering med håndkraft er i dag afløst af sporbygning på bedding. De 12 meter færdige sporrammer løftes på deployere, fragtes til arbejdsstedet og kan her udlægges direkte på traceen. Der fyldes grus i sporet og vores DDR svellestoppemaskine benyttes til understopning af ballasten. På en god dag producerer baneafdelingen sporrammer.

Opgravning af gammel perronkant
Perronen på Flintebjerg renoveres foråret 2005

Vi råder i dag over en SALTA gravemaskine til disse tunge løft, ligesom klubben tilbage i 1996 købte en brugt Østtysk svellestoppemaskine af et brunkulsfirma for afløsning af understopning med trykluft der er både hårdt og besværligt.

Vi råder over et komplet banetog, der består af 2 stk. tidligere telegrafvogne fra forsvaret, sat op på en bogievogn og indrettet til værksteds- og værktøjsafdeling med el-værk, samt en mandskabsafdeling med varme, radio, kogeblus og kaffemaskine.

Nedgravning af ny kant
Opsætning af perronforkanter i beton på Flintebjerg trinbræt.

Primær trækkraft i afdelingen er M12, Kastrup Maskinfabrik A/S fra 1943, som på billederne ses i aktion forskellige steder på banen.

Afdelingens chef har ansvaret for banens tilstand og godkendelser og prioriterer derfor opgavernes vigtighed således at banen altid lever op til myndighedskravene.

Fem_ege
End of line. Sydlige sporskifte på Fem Ege kun 100 meter fra broen. Der læsses grus 200

Der arbejdes i store træk hver lørdag hvor vi kører ud fra Hedehusgården kl. ca. 10.

Broen1

Overkørsler

Perronbygning

All Rights Reserved