STORE PROJEKTER, FONDE og SPONSORER

Hedelands Veteranbane drives hovedsageligt med de trafikindtægter som vores passagerer betaler for billetterne. Indtægterne suppleres af donationer fra enkeltpersoner og virksomheder af såvel penge som genstande. Vi har igennem årene modtaget både lokomotiver, byggematerialer, værktøj og maskiner. Fonde har bidraget med midler til nogle af vores store projekter.

Den støtte vi igennem årene har fået har betydet meget for Hedelands Veteranbane. I dag er HVB Danmarks længste smalsporede veteranbane og et levende museum for de små industribaner, der spillede en stor rolle i udviklingen af dansk industri. Sammen med en kæmpe frivillig indsats er de bidrag vi har modtager med til at udvikle og styrke HVBs indsats for at formidle industrihistorie og skabe interesse for teknik.

Vil du støtte Hedelands veteranbane?

Har du eller din virksomhed mulighed og lyst til at støtte vores arbejde, så hører vi gerne fra dig. Skriv til klubbens mailadresse post@ibk.dk, så vender vi tilbage!

VELUX-fonden

Donation fra Velux Fonden – Se mere om projektet her >

I slutningen af august 2023 modtog vi glædelig besked fra Velux Fonden, om at fonden havde besluttet at bevilge 125.000 kr. til renoveringen af vores damplokomotiv B 3 ’Sukkergrisen’. Bevillingen er givet på baggrund af en ansøgning vi sendte i slutningen af juni. Fonden har bl.a. begrundet bevillingen med anerkendelse af aktive ældres frivillige indsats i vores værksteder.

Damplokomotivet B 3 (Krauss 6801/1913) kom til HVB i 1993 fra Aalholm Automobilmuseum, hvor det havde været siden 1973. Museet købte lokomotivet fra en kreds af jernbaneinteresserede, som havde købt maskinen af Højbygaard Sukkerfabrik i 1961, hvortil det kom i 1956 fra sin første ejer Maribo Sukkerfabrik. Vi er Velux Fonden meget taknemmelige for bevillingen, der giver arbejdet med damplokomotivet et væsentligt økonomisk skub fremad. Vi ser også bevillingen som en generel anerkendelse af det store arbejde vores medlemmer udfører for at bevare en del af dansk teknikhistorie.

Velux Fonden er en almennyttig fond, der arbejder for at forbedre menneskers muligheder i et demokratisk og bæredygtigt samfund ved at støtte forskning og indsatser indenfor eller på tværs af humanvidenskab, kultur, sociale forhold, ældrelivet samt miljøet. Velux Fonden blev stiftet i 1981 af civilingeniør Villum Kann Rasmussen. / Claus N


Roskilde Kommunes Erhvervsudvalg

Et kig i udstillingen – der løbende ændrer sig. Nu bliver der mulighed for at gøre den endnu bedre takket være bevillingen fra Roskilde Erhvervsudvalg

Hedelands Veteranbane er blevet tilgodeset med 50.000 kr. fra Roskilde Kommunes Erhvervsudvalg. Støtten skal anvendes til at forbedre vores udstillingsfaciliteter; primært i vores museumshal.

Erhvervsudvalget skriver som begrundelse for bevillingen, at ”Hedelands Veteranbane og museum er en lille turistperle, som formidler en spændende historie om de danske industribaners betydning for det industrielle Danmark. Hvis et museum skal trække nye besøgende, er det afgørende, at formidlingen er levende og moderne”.

Hedelands Veteranbane har netop lagt nyt tag på museumshallen og bidrager selv til udstillingsprojektet med ressourcer. Med bidraget fra Roskilde Kommunes Erhvervsudvalg bliver det muligt at opsætte monitorer og plancher og dermed modernisere udstillingen til gavn og glæde for det stigende antal gæster, der besøger vores bane. Leif Johannsen, der er sekretær i klubben bag Hedelands Veteranbane siger: ”Vi går nu i gang med at forvandle bidraget til fortællinger og oplevelser om de industribaner, der før i tiden var et centralt element i den danske industris udvikling. Om det var teglværker eller roebaner, så spillede de små tog en kæmpe rolle! Den historie hjælper Roskilde Kommunes Erhvervsudvalg os nu med at fortælle. Vi sender dem en stor tak og vil gøre vores bedste for at støtten gør tydelig gavn!”.  

Så der er nok af opgaver, vi kan anvende de tildelte midler fra Roskilde Erhvervsudvalg til.

Omstillingspuljen

Foreningen blev i januar 2021 bevilliget 150.000 kr. fra Omstillingspuljen, der gav tilskud til virksomheder, som havde behov for at tilpasse og omstille forretningen i lyset af Covid-19-krisen. Der var særligt fokus på at hjælpe virksomheder indenfor turisme og oplevelsesøkonomi.

Projektstøtten skulle gå til bygning af overdækkede personvogne for at øge vores kapacitet og samtidig muliggøre større afstand mellem de rejsende. Arbejdet blev delvist lagt ud til lokale leverandører for også at støtte disse. Projektet har en egenfinansiering på 25%. Således fik Engskov Maskinfabrik opgaven med at fremstille to vognrammer og seks bogierammer efter vores egne arbejdstegninger af de tilsvarende vogne – C1 og C2, som vi selv tidligere byggede i 2005. Rammerne blev leveret fra smeden i april 2022. Status foråret 2023 er at de to vogne; C3 og C4 forventes klar til indsættelse i sommertogene med første afgang 14. maj. Alle yderligere opgaver med fremstilling af vognene er foregået på Hedelands egne værksteder; tag, sider, bænke og alle mekaniske dele til puffere og koblinger, samt affjedring til hjulsæt og montage af bogier er eget arbejde!

Nordea-fonden

Nordea-fonden har tildelt Hedelands Veteranbane 86.000 kr til en ny kedel til damplokomotiv No3 og 20.000 kr. til renovering af motorlokomotivet M24.

M24 havde stået stille med en frostsprængt motor i mange år. Med 20.000 kr. fra Nordea-fonden fik vi et godt tilskud til projektet. TAK til Nordea-fonden! Pengene blev overrakt på en stor check af afdelingens repræsentanter på et særtog med M24 som trækkraft en dejlig forårsdag den 31. marts 2007. Læs mere om projektet her.

Med den store støtte fra Nordea-fonden blev det muligt at få fyret damplokomotivet No3 op igen i løbet af kort tid. TAK til Nordea-fonden! Læs mere om projektet her.


TrygFonden

Med støtte fra TrygFonden, har Hedelands Veteranbane fået hjertestartere på stationerne, bedre brandslukningsmateriel i togene og uddannet personale, så alle kan få en tryg rejse.


Fløng Forsamlingshus

Fløng Forsamlingshus sponserer “Onsdagshygge” for de aktive medlemmer på Hedelands Veteranbane og er derved med til at styrke det sociale samvær i klubben.


SUKKERGRIS

Et af vores næste, store projekter er en omfattende restaurering af damplokomotivet KRAUSS 6801 – også kendt som “Sukkergris” – Se mere om projektet her >

Den virksomhed eller fond, der vælger at bidrage til dette spændende projekt, vil naturligvis få en fornem eksponering i mange år! Vi kan også tilbyde skræddersyede arrangementer til kunder og medarbejdere!


OK og Hedelands Veteranbane har indgået en gensidig aftale om støtte og markedsføring af OK, Industribaneklubben og veteranbanen. Læs mere

Veterantogspulje

“Pulje til fremme af Veterantogskørsel 2016” har givet os tilsagn om midler til udskiftning af 1,4 km af vores gamle sveller. (349.000)

“Pulje til fremme af Veterantogskørsel 2013” har givet os tilsagn om midler til udskiftning af 1,0 km af vores gamle sveller. (300.000)

Tak til de visionære politikere, der har indset at veteranbanerene i Danmark også fortjener et par store rygklap for at kunne fortsætte deres utrættelige arbejde med at formidle denne vigtige del af vores historie.

For at være berettiget til at få pengene udbetalt, så skal vi hvert år aflevere en statusrapport, fra hvilke her bringes et par uddrag

All Rights Reserved