STORE PROJEKTER, FONDE og SPONSORER

Hedelands Veteranbane drives hovedsageligt med de trafikindtægter som vores passagerer betaler for billetterne. Indtægterne suppleres af donationer fra enkeltpersoner og virksomheder af såvel penge som genstande. Vi har igennem årene modtaget både lokomotiver, byggematerialer, værktøj og maskiner. Fonde har bidraget med midler til nogle af vores store projekter.

Den støtte vi igennem årene har fået har betydet meget for Hedelands Veteranbane. I dag er HVB Danmarks længste smalsporede veteranbane og et levende museum for de små industribaner, der spillede en stor rolle i udviklingen af dansk industri. Sammen med en kæmpe frivillig indsats er de bidrag vi har modtager med til at udvikle og styrke HVBs indsats for at formidle industrihistorie og skabe interesse for teknik.

Har du eller din virksomhed mulighed og lyst til at støtte vores arbejde, så hører vi gerne fra dig. Skriv til klubbens mailadresse post@ibk.dk, så vender vi tilbage!

Nordea-fonden

Nordea-fonden har tildelt Hedelands Veteranbane 86.000 kr til en ny kedel til damplokomotiv No3 og 20.000 kr. til renovering af motorlokomotivet M24.

M24 havde stået stille med en frostsprængt motor i mange år. Med 20.000 kr. fra Nordea-fonden fik vi et godt tilskud til projektet. TAK til Nordea-fonden! Pengene blev overrakt på en stor check af afdelingens repræsentanter på et særtog med M24 som trækkraft en dejlig forårsdag den 31. marts 2007. Læs mere om projektet her.

Med den store støtte fra Nordea-fonden blev det muligt at få fyret damplokomotivet No3 op igen i løbet af kort tid. TAK til Nordea-fonden! Læs mere om projektet her.


TrygFonden

Med støtte fra TrygFonden, har Hedelands Veteranbane fået hjertestartere på stationerne, bedre brandslukningsmateriel i togene og uddannet personale, så alle kan få en tryg rejse.


Fløng Forsamlingshus

Fløng Forsamlingshus sponserer “Ondsagshygge” for de aktive medlemmer på Hedelands Veteranbane og er derved med til at styrke det sociale samvær i klubben. Læs mere om Onsdagshygge her.


SUKKERGRIS

Et af vores næste, store projekter er en omfattende restaurering af damplokomotivet KRAUSS 6801 – også kendt som “Sukkergris” – Se mere om projektet her >

Den virksomhed eller fond, der vælger at bidrage til dette spændende projekt, vil naturligvis få en fornem eksponering i mange år! Vi kan også tilbyde skræddersyede arrangementer til kunder og medarbejdere!

_____________________________________________________________________________

OK og Hedelands Veteranbane har indgået en gensidig aftale om støtte og markedsføring af OK, Industribaneklubben og veteranbanen.

Læs mere her >>________________________________________________

“Pulje til fremme af Veterantogskørsel 2016” har givet os tilsagn om midler til udskiftning af 1,4 km af vores gamle sveller. (349.000)

“Pulje til fremme af Veterantogskørsel 2013” har givet os tilsagn om midler til udskiftning af 1,0 km af vores gamle sveller. (300.000)

Tak til de visionære politikere, der har indset at veteranbanerene i Danmark også fortjener et par store rygklap for at kunne fortsætte deres utrættelige arbejde med at formidle denne vigtige del af vores historie.

For at være berettiget til at få pengene udbetalt, så skal vi hvert år aflevere en statusrapport, fra hvilke her bringes et par uddrag: >>

All Rights Reserved