Nyt fra Bafd 13-7-2019

Lørdag var Baneafdelingen atter samlet og bestod denne dag af Lars, Benjamin og Steffen. Dagens opgaver var koncentreret om opgaver på Hedehusgården og bestod af mange elementer. Græsslåning blev iværksat på arealerne omkring vognhallen samt på stationsområdet. Buskrydning blev foretaget langs med spor 0 og på nordsiden af værkstedsremisen ud mod Roskildevej. Samme sted blev hækken også klippet, så det nu ser nogenlunde velplejet ud.

Bænkene på Hedehusgården bærer præg af mange års flittigt brug, både af vores passagerer, de lokale løbeklubber og ikke mindst alle de andre, der besøger Hedelands nordlige indgang gennem ugen. Et par nye bænke er blevet fremstillet på et mindre filialværksted i en nærliggende provinsby, og de får formentlig senere følgeskab af yderligere et par stykker. I første omgang blev bænkene på nordsiden af vognhallen udskiftet.

Lars og Benjamin nedgraver fliser for at beskytte benene på de nye bænke
mod råd.

Så er de klar til brug og blev i øvrigt flittigt benyttet dagen efter.

Efter frokost gik vi i gang med at rydde krat langs med spor 3, og dagen blev sluttet af med læsning af aksekasse-slagger til senere bortskaffelse.

Steffen

Der er ryddet kraftigt ved spor 3 og kvaset læsses for at bortkøres.