Om Hedelands Veteranbane

Hedelands Veteranbane er drevet af medlemmerne af Industribaneklubben (IBK), der med frivillig arbejdskraft restaurerer de gamle lokomotiver og vogne, anlægger og vedligeholder banelegemet og kører tog med publikum hele sommerhalvåret, samt juletog de sidste tre weekender før jul.

De aktive medlemmer vedligeholder og reparerer alt rullende materiel på banen, og klubben råder bl.a. over remiser, vognhal, snedker- og maskinværksted. Stort set alle reservedele produceres i huset og kreativiteten bliver ofte udfordret.

Vi er en samling af alle typer af mennesker, med vidt forskellige uddannelser og interesser, dog med interessen for smalsporet tog og det sociale samvær, der kommer med det.

Vi er altid åbne overfor nye interesserede, der deler samme interesser i smalspor som os, og alle er velkommen til at deltage i arbejdet, såvel aktive som passive er velkomne – eller bare at melde sig ind som støtte. Har du interesse, kig forbi på en af vores arbejdsdage, hvor du altid er velkommen – heriblandt lørdage fra 10:00-17:00.

Trafikafdelingen
Maskinafdelingen
Baneafdelingen

Industribaneklubbens Formål

At udbrede kendskabet til og interessen for danske industribaner, såvel smalsporede som normalsporede.

Formålet tilgodeses ved fremme af følgende opgaver:

  • Drive en smalsporet veteranbane, Hedelands Veteranbane (HVB), i Hedeland.
  • Skabe et museum for industribaner i Hedeland.
  • Indsamle oplysninger om industribaner, genstande og arkivalier af interesse.
  • Udgive blad og forskellige hefter og bøger til belysning af emnet.
  • Arrangere møder og udflugter.
  • Samarbejde med foreninger og institutioner, hvor dette kan fremme Klubbens formål.
  • Klubben samarbejder til enhver tid med Hedelands Veteranbanefond (HVBF) og stiller vederlagsfrit mandskab og materiel til rådighed for fondets virke. Fondet kan dog efter nærmere aftale yde klubben refusion for udgifter i forbindelse med samarbejdet.

– Uddrag af “love for Industribaneklubben” vedtaget 9. marts 1996

All Rights Reserved