Trafikafdelingen

Trafikafdelingen ved Hedelands Veteranbane er den gruppe af medlemmer, der med deres arbejdskraft bidrager til driften på banen, og derved sikrer at der er det nødvendige personale til at betjene vore kunder når der skal køres tog.

IBK_JuletogSer man tilbage til klubbens start, befærdedes de første 100 meter bane med klubbens første lokomotiv T1 og én enkelt roevogn, der var ombygget til den i dag kendte type personvogn. Driften og banen udvidedes løbende over årene med flere vogne og andre lokomotiver, og i 1993 blev det nødvendigt at køre med to tog og krydsning undervejs.

I dag køres samtlige søndage fra midt maj til midt september og ved juletid køres der juletræstog begge weekenddage. Trafikken afvikles normalt med to tog, et fremført af diesellokomotiv og et fremført af damplokomotiv. ‘

En typisk trafikdag starter adskillige timer før publikum kan køre med i det første tog. Damplokomotivet skal fyres op først med almindelig brænde , senere med stenkul og dette tager sin tid, idet en kedel langsomt skal opvarmes.

LKONICA MINOLTA DIGITAL CAMERAokomotivpersonalet efterser og opsmører de bevægelige dele på lokomotivet mens trykket på kedlen opbygges til ca. 13 atm. Herefter skal der tankes vand og kul og vognene hentes i vognhallen.

Diesellokomotivet har kortere klargøringstid, derfor er det også dieseltoget der kører først. Lokomotivet skal efterses, tankes og der oprangeres med vogne, før toget er klar til afgang.
De to tog på banen kører efter en fast køreplan og trafikkens afvikling styres af stationsbestyreren.

Billetsalget er bemandet med folk, der sælger billetter til toget og kioskvarer som kaffe, the, sodavand og is og et stor udvalg af bøger, film og postkort.

På hvert tog er der en togfører, der har ansvaret for sit eget tog. Togføreren skal billettere undervejs, men også lægge sporskiftet om ved krydsningsstationerne.

sommerLokomotiverne køres af en lokomotivfører og på damplokomotivet er der også en fyrbøder til at holde dampen oppe. Når toget kommer til Hedehusgården, sørger stationsbetjenten eller rangisten for, at der er kul og vand.

Det er en større stab af medlemmer, der sørger for at trafikken kører.

Det hele er styret af klubbens Trafikchef, der har lagt planer for hele året og som koordinerer, at der er mandskab til de mange opgaver.

Da7_vand Trafikchefen sikrer ligeledes , at der er folk til fremførsel af særtogene, som de mange institutioner og firmaer bestiller kørt på hverdage og lørdage næsten hele året rundt.

For at fungere som aktivt personale i afdelingen, skal man være medlem og gennemgå et uddannelsesforløb, skræddersyet til hver af de stillinger, man ønsker at kunne bestride.

Hvert lokomotiv har sine særlige sider, som skal læres og hvervet som kørende personale kræver stor agtpågivenhed. Alle, der kører tog på banen skal kende og kunne vores sikkerheds- og ordensreglement, i hvilket der løbende bliver afholdt prøver, så vi kan afvikle trafikken sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

 

Da7_kul

Forsyning af lokomotiver: Kullene skovles i spande hvorefter de hældes i lokomotivets kulkasse og der fyldes vand i vandkasserne.

kiosk1

Kiosken hvor vi sælger billetter, bøger slik og is.

 

All Rights Reserved