Materiel i drift

Lokomotiver og vogne vi råder over, er samlet helt tilbage fra klubbens start i 1975. HVB ejer størsteparten af lokomotiver og vogne der udgør grundstammen i materielparken og de der benyttes til fremførsel af planlagte tog i kørselssæsonen samt særtog året rundt.

En del af lokomotiverne er i privat eje, men fælles for disse lokomotiver er at de er i Industribaneklubbens varetægt på låneaftaler, så længe de er stationeret på banen.

Vedligeholdelsen af materiellet står Industribaneklubbens medlemmer for at gennemføre.

Lokomotivlisten

Herunder er et link til vores gamle hjemmeside, hvor der er en samlet oversigt over vores materiel. Den er dog ikke helt opdateret, så følgende enheder har ændret status:

T1 har fået endnu en gennemgribende renovering og ny motor i 2017. M4 blev også færdigmeldt med nyrenoveret motor i 2017, M13 (D13) har været gennem fuld restaurering og igen køreklar siden 2011. M15, ikke M14 er omsporet til 700 mm (nu omdøbt til M3) og sat i drift i 2017. E28 er køreklar efter gennemgribende restaurering og M30 Oberursel er byttet ud med en DIEMA fra 1991, der er i drift. Oberursel-lokomotivet, 600 mm er iøvrigt nu færdigrestaureret og køreklart hos Frankfurt Feldbahn Museum.

Jung 2075, 1914 er færdigistandsat som udstillingslokomotiv og har fortsat sporvidden 685 mm. Damplokomotivet Krauss 6801, "Sukkergris" fra 1913 skal gennem en omfattende restaurering, påbegyndt sommeren 2020. Lokomotivet skal bl.a. have en ny kedel og førerhus.

Tag et kig - man kan også se de øvrige sider, men informationerne er ikke opdateret siden 2016.

Venue

3 Vildmosetilsynet No 3, damp.

Fabrikat: Orenstein & Koppel, Berlin Tyskland. Byggenr. 7459 Byggeår: 1921 Akselfølge: Ct, ingen flange på midterste hjulsæt.Vægt: 8,5 t. Hedeflade: 13,5 m2. Risteareal: 0,35 m2 Ydelse: 40 Hk. Ejer: Industribaneklubben. Historie: Leveret april 1921 til Det Danske Hedeselskab, Har frem til 1940 kørt i et større antal mergelselskaber i Jylland og fra 1940-67 i Store- og Lille Vildmose. I privat eje fra 1967 og frem til 1996 hvor Industribaneklubben IBK købte lokomotivet og påbegyndte restaurering der afsluttedes i 2008. Da den oprindelige kedel fra 1921 er tæret, har lokomotivet fået monteret en nyfremstillet kedel fra Lonkwitz i Tyskland. No.3 blev klar til drift lige før jubilæet 20. maj 2017

Venue

D 13, VBV Motorvogn

Fabrikat: Bygget på Vandbygningsvæsenets eget værksted. Byggeår:ca. 1950 Akselfølge: 1A Oprindelig sporvidde: 785 mm Vægt: ca. 3 t. Motor: Fordson, 4 cyl. vandkølet diesel på 55 hk Passagerkabine er godkendt til 8 personer. Ejer: Hedelands Veteranbane Historie: Ved en auktion i 1982 solgtes vognen til Fårup Sommerland, der overlod HVB køretøjet i 1992. Gennemgribende istandsat, omsporet til 700 mm og køreklart i 2011.

Venue

Da 7, damp.

Fabrikat: Henschel & Sohn A/G, Kassel, Tyskland. Byggenr. 18449 Byggeår: 1921 Akselfølge: Dt Vægt: 16 t Kedel: 13 atm. Ydelse: 80 Hk. Ejer: Danmarks Tekniske Museum, Helsingør. Historie: Leveret til A/S De Danske sukkerfabrikker, Assens sukkerfabrik, Fyn. Overførtes i 1934 til Maribo og i 1935 til Sakskøbing hvor det kørte til banen nedlagdes i 1966. IBK fik i 2002 fremstillet en fabriksny kedel til Da 7.

Venue

M 24, diesel/elektrisk

Fabrikat: Nakskov sukkerfabrik, Nakskov, Danmark. Byggenr. ? Byggeår: 1962 Akselfølge: C, ingen flange på midterste hjulsæt. Vægt: 12 t. Motor: 4 cyl deutz F4M716. Ydelse: 102 Hk. Banemotor: 75 hk. Ejer: Hedelands Veteranbane. Historie: Bygget i eget værksted ved A/S De Danske sukkerfabrikker, Nakskov sukkerfabrik, Lolland. Solgt til jernhandler ved nedlæggelse af banerne i 1968.

Venue

M 25, diesel/elektrisk.

Fabrikat: Frichs, Århus, Danmark. Byggenr. 656 Byggeår: 1959 Akselfølge: D Vægt: 16 t Motor: 8 cyl diesel, 8115 CC. Ydelse: 135 hk, banemotor 108 hk. Ejer: Hedelands Veteranbane. Historie: Leveret til A/S De Danske sukkerfabrikker, Sakskøbing som E4. Overflyttedes til Nakskov sukkerfabrik som nr. 25. Kørte på det omfattende roebanenet mellem avlere og fabrik. Solgt til jernhandler ved nedlæggelse af banerne i 1968. Gennemgik i 2016 en gennemgribende renovering af både dynamo og dieselmotor.

Venue

M23, diesel/hydraulisk.

Fabrikat: Deutz, Tyskland. Byggenr. 56320 Byggeår: 1956 Akselfølge: B Motor: 4 cyl luftkølet deutz A4L514. Ydelse: 55 Hk. Ejer: Hedelands Veteranbane. Historie:Leveret til cementfabriken “Rørdal” ved Ålborg, hvor det som nummer 505-713, senere 510-523 hvor det kørte med kulvogne på banen mellem havn og fabrik. Ved nedlæggelse af banen i 1980 solgtes lokomotivet til en maskinhandler, hvorfra IBK i 1982 erhvervede det.

Venue

Melisvogne: Nr: 32, 9, 62

Melisvognene er renoveret så de fremstår som originale vogne, der anvendtes til transport af melissække. De fleste melisvogne der i dag eksisterer, har overlevet som hønsehus, fiskehytte eller udhus.

Venue

Personvogne litra C: 210, 260, 379, 411, 523, 827

Alle HVB’s personvogne er opbygget på eget værksted på basis af rammer, bogier og øvrige dele fra oprindelige åbne roevogne, herfra vognnummeret . Alle vore vogne er enten åbne eller med tag, men vi har planer om bygning af helt lukkede vogne.

Venue

Personvogne litra C: C1 og C2

HVB’s nyeste egenproduktion af personvogne er opbygget helt fra bunden på eget værksted 2004-2005 som en længere kopi af C379, der oprindelig var en åben roevogn. C1 og C2 er forlænget med et ekstra sæt sæder, der i øvrigt er en ny og forbedret type med bredere sædelister.

All Rights Reserved