Nyt fra Bafd 1-8-2015

Sommerferien er ved at være overstået for de fleste, så denne lørdag var der 7 fremmødte i Baneafdelingen. Dagen startede med et par opgaver på Hedehusgaarden. Vi fik slået græs omkring vognhallen samt ryddet krat ved kiosken, mens Kenneth reparerede den defekte hydraulikcylinder fra stoppemaskinen. Herefter kørte vi ud ad banen og slog græs, malede kilometersten, klippede træer og buske, smurte sporskifter og rettede skinnestød. På Sølund st. var der dog ikke meget arbejde at lave, da klubbens yngste medlem, Viggo, sammen med faderen allerede havde ryddet perronen for ukrudt. Flot indsats.

Steffen

Jørgen demonstrerer at en sav let kan re-
vitaliseres ved at lægge tænderne ud. Den
virkede herefter perfekt og blev flittigt brugt.

Otto sættes ind i kunsten at smøre sporskifter.

Et skinnestød siderettes med hydraulisk
skinnebukker

Ved overkørslen km 1.8 blev der fjernet et større piletræ for at forbedre
oversigten. Her var håndsaven dog ikke tilstrækkelig.

Peter slår perronen på Fem Ege station.