32. Internationales Feldbahn Treffen 2024

DANSK: >> Se programmet her

11.-13. oktober 2024 inviterer Hedelands Veteranbane til det 32. Internationales Feldbahntreffen. Træffet er et årligt træf for europæiske smalsporsforeninger, der som HVB, arbejder med at levendegøre industri- og jernbanehistorie. HVB var også værter for træffet i 2002 og træffet afholdes nu igen i Danmark, bl.a. som en markering af at Industribaneklubben (foreningen bag HVB) fylder 50 år.

Træffet har bevæget sig rundt gennem det meste af Europa og besøgt forskellige smalsporsklubber, der som værter arrangerer togkørsel, workshops, foredrag og en masse socialt samvær og netværk. Det kommer også til at ske i Hedehusene.

Træffet byder på unikke oprangeringer og fotokørsler for de europæiske gæster, mulighed for at drøfte tekniske og praktiske forhold for veteranbaner i det nærliggende kulturhus ’Hedehuset’ og naturligvis en officiel åbning med deltagelse af politikere og samarbejdspartnere. Måske kan vi også byde velkommen til gæstende lokomotiver fra det sydlige udland. Programmet er endnu under udarbejdelse.

Følg med her på siden og Facebook for at høre nyt om træffet.

Deltagelse er naturligvis forbeholdt aktive og praktisk udførende medlemmer – men det kan man nemt blive! Skriv til IFT24@ibk.dk og hør mere om dine muligheder for at blive aktiv til træffet!

DEUTSCH: >> Programm hier sehen

11.-13. Oktober 2024 lädt Hedeland Veteranbane zum 32. Internationalen Feldbahntreffen ein. Im Jahr 2002 war die HVB Gastgeber des Treffens und nun findet das Treffen erneut in Dänemark statt, u.a. als Zeichen des 50. Geburtstags des Industribaneklubben (dem Verein hinter der HVB). Die Bahn mit Spurweite 700 mm hat derzeit eine Länge von 5 km. und Wir planen eine kurzfristige Erweiterung um 700 m.

Das Treffen bietet einzigartige Zugbildungen und Fotofahrten für unsere europäischen Gäste, die Möglichkeit, technische und praktische Verhältnisse für Museumsbahnen im nahegelegenen Kulturzentrum zu besprechen und natürlich eine offizielle Eröffnung unter Beteiligung von Politikern und Geschäftspartnern. Vielleicht können wir auch Lokomotiven aus südlichem Ausland begrüßen und in Betrieb genießen. >> Programm hier sehen

Folgen Sie hier auf der Seite und auf Facebook mit, um Neuigkeiten über das Treffen zu erfahren.

ENGLISH: >> See the programme here

11.-13. October 2024 Hedeland Veteranbane invites fellow enthusiasts from around Europe to the 32nd Internationales Feldbahntreffen. HVB also hosted the meeting in 2002 and the now the event is back in Denmark again, i.a. as a celebration of Industribaneklubben (the association behind HVB) 50 years anniversary. The railway with 700 mm gauge currently has a length of 5 km. and we have plans for a new 700 m extension.

The meeting offers unique train compositions and photo runs for the European guests, the opportunity to discuss technical and practical matters for heritage railways in the nearby cultural center and, of course, an official opening with the participation of politicians and business partners. Perhaps we can also welcome visiting locomotives from abroad providing some variety to our own locos. The program is still being prepared.

Follow this page and Facebook to see news about the 32. Internationales Feldbahntreffen.

All Rights Reserved