Forskning

Industribaneklubben har gennem årene indsamlet en meget stor mængde oplysninger om industribaner i Danmark. Både dokumenter, billeder, tegninger og øjenvidneberetninger fra tidligere arbejdere ved industribaner er blevet samlet i arkivet.
Forskningen har ledt til utallige nye opdagelser og bliver i stigende grad udført i samarbejde med ligesindede i udlandet.

Har du spørgsmål angående danske industribaner eller ligger du inde med oplysninger eller fotos du mener kunne have vor interesse er du meget velkommen til at kontakte os, enten pr. e-mail eller direkte til vores arkivar eller forskningsleder.

Peter Andersen, arkivar

Brandvænget 60, DK-2640 Hedehusene

Bent Hansen, forskningsleder

Rugmarken 30, Nr. Bjert, DK-6000 Kolding

Relaterede links

Danske

Christians billeder: Java, Kina, Polen,etc.etc

EVP´s sider om smalspor
Billeder fra Ivigtut, Gunnar W.Christensen
Dansk Jernbaneklub
Bloustrødbanen
Stenvad Mosebrugsmuseum
Danmarks Tekniske Museum
Damptromleklubben
Brandhøjbanen
Danske roebaner 700 mm.
Smalspor.dk
Smalsporsbaner i Nordjylland

Internationale

The Welsh Highland Railway – WHR Project genskabelse af en nedlagt bane.
En. wikipedia (mange baner i mange lande).
poland narrow gauge
narrow-gauge.co.uk/
Braunkohlenstrasse
Java Steam
Preserved O&K Steam Locomotives
FFM Frankfurter Feldbahnmuseum e.V.
Lommedalsbanen
Svenske Industribane Forening
SchBB Schinznacher Baumschul Bahn
Stoomtrein Valkenburgse Meer
Ohsabanan
ÖSlJ Östra Södermanlands Järnväg
The Industrial Railway Society
Narrow Gauge in Industry

All Rights Reserved