Industribaneklubbens Historie

petersen alb
Et IBK motiv fra dengang i Sydhavnen hvor de allersidste roebanelok stod side om side før ophugning. Transporten forberedes for M24 og M25.

1974: Lørdag d. 9. marts stiftes Industribaneklubben: IBK på Køge bibliotek af 18 smalsporsinteresserede personer. Man gik straks i gang med at lede efter et sted hvor man kunne anlægge en bane, og ambitionerne var ikke store. Der forhandledes både med Køge kommune om bane på traceen fra den nedlagte Køge-Ringsted bane og man havde fået enforhåndsgodkendelse af godsejeren på Skjoldenæsholm vedr. brug af en del af den gamle midtbanetrace Ringsted-Hvalsø. Sporvejsmuseet var på det tidspunkt under anlæg der, men begge dele kunne måske nok forenes.

1975: Gennembruddet for klubbens søgning efter lokaliteter sker. Høje Taastrup kommune tilbyder lokaler og arealer på Hedehusgården i det kommende Hedeland. Hedeland, et stort tidligere grusgravsområde der er planer om at omdanne til et rekreativt åndehul, bliver stedet for anlæg af veteranbanen.

1975: Lokomotiverne M24 og M25 erhverves. Lokomotiverne stammer fra Nakskovs roebaner på Lolland og de står sammen med andet materiel ved en ophugger i Sydhavnen (se ill). Det lykkes at samle midler til køb af disse lokomotiver, bl.a. ved salg af andele pålydende 2 kr.M25 koster ved IBKs første henvendelse 10.000 kr. men prisen forhandles ned på 6.000 kr. M24 handles til 4916,25 incl. 9,25% moms.

Samme år erhverves der 8 stk. roevogne fra Skovnæsgården i Maribo, ganske få dage før de skulle have været brændt af. Med disse vogne i folden, er den fremtidige sporvidde fastlagt til at være 700mm.

Værksteds- og opholdsfaciliteter indrettes på Hedehusgården.

1975: IBK køber og optager en komplet teglværksbane fra Vandløse teglværk ved St. Merløse og motorlokomotivet T1 restaureres. Fra en Skovnæsgården på Lolland reddes en striberoevogne umiddelbart før afbrænding, og sporet omkring gården tages op. En vogn sættes i stand som den første personvogn ved banen.

M25 1978
M25 sporsættes d. 17.06.1978 M24 hjælper til.

21. Maj 1977: Den første etape af HVB åbnes sammen med den officielle indvielse af Hedeland og T1 med personvogn trafikerer den ca. 100 meter lange bane.

De gode betingelser for banebygning og det overvældende trafikgrundlag i det storkøbenhavnske område, udvikler hurtigt medlemmernes beskedne ønsker til større og mere ambitiøse planer.

1979: Støtteforeningen Danske DampVenner giver klubben den største gave i sin 5 årige historie, Faxe Jernbane FJ V.
Den store 3 sporede remise står “færdig”.

1980: Der indføres regelmæssig passagertrafik på weekender i sommerperioden og en udvidelse af banen sker løbende.

1982: Perronanlægget på Sølund station ca. 900 meter fra Hedehusgården afsluttes. Da 7 indlånes fra Teknisk museum i Helsingør.

Klubben har gennem årene samlet, og samler stadig, al det materiel de kan. Mange kræfter lægges i forhandlinger med forskellige firmaer over hele landet, der stadig har materiel stående fra deres nedlagte baner. Det lykkedes at få en del firmaer til at kunne se fremad, og donere både deres materiel, men i visse tilfælde også transporten fra virksomhed til Hedeland.

1983-85: Gennem et beskæftigelsesprojekt ved Høje Tåstrup kommune, udfører en gruppe langtidsledige, med dagligt tilsyn af klubbens medlemmer, en del arbejde for banen bl.a. drejeskive, smøregrav samt sporarbejdet på hele strækningen fra Sølund til Brandhøj station.

Også i 1985: Banen udbygges løbende, der hverves skinner og andet banemateriel fra bl.a. Maribo -Rødby banen, en bane der i alt kommer til at levere skinner til over 2/3 af HVBs samlede længde. Flere lokomotiver og vogne restaureres.

1986: På Hedehusgården bygger medlemmerne en ny kiosk og billetsalgsbygning.

Broen1
Broen over vejen ml. Roskilde og Greve lægges på plads vha. store mobilkraner. Bemærk at skinnerne allerede er monteret på brodækket.

1987: lørdag d. 17. oktober monteres det 40 ton tunge brofag. I broen er ilagt de skinner der skal føre banen over vejen mellem Roskilde og Greve (se ill.).

1992: Efter 12 års henvendelser, vedtager Assens Kommune at overdrage IBK det roebanelok No.3 og to vogne, der siden 1960 har henstået i Byparken.

1993: Rubjerg station ved km. 3,4 lige før Hedehus-teglværkets gamle lergrav trafikeres og to-togsdrift indføres. Hedeland etablerer bålpladser mv. i lergraven.

1994: 72 meter af banen optages for anlæggelse
af en kanotunnel ved skibakken.
Dæmningen bortgraves så betonelementerne kan
monteres i bunden af udgravningen og siden
fyldes der jord på igen, og sporet lægges.

Første spadestik til jordarbejdet omkring
museumshallen på Hedehusgården tages.
Et kæmpe amfiteater ved skibakken, med plads til 3500 tilskuere, påbegyndes.

hvidt fast lys KoR LANGLOMT
Fra 2001 er december måneds julekørsler er blevet en fast tradition ved banen. Her Da7 indsat i drift i 1995.

1995: Dampen holder for alvor sit indtog med indsættelse af en restaureret Da 7 i ordinær drift.

1996: Klubbens medlemmer bygger en 600 m2. kombineret vogn- og museumshal på Hedehusgården. Hallen rummer museum og driftsmatriel, samt endnu ikke restaurerede projekter.

1999: Industribanklubben fejrer sit 25 års jubilæum.
Tracearbejder for 1,2 km. strækning påbegyndes.

2001: Første sæson med juletræstog til Plantagen. En succes der bliver fast indslag i årene siden.

IBK Hi2
Ved Feldbahntreffet i 2002 kunne man opleve imponerende tog og roebanestemning fra en svunden tid.

2002: HVB er vært for det 12. internationale “feldbahnertreffen”. Et kæmpe arrangement, der løber over 2½ dag og med stor deltagelse af mennesker fra ligesindede klubber i hele Europa. Blovstrøds B4 og alle deres disponible vogne er samlet på vores bane og i dagene kunne der opleves en sjælden industribaneidyl med rigtig mange både små og store tog.

2003: Hedeland og HVBs baneanlæg kan fejrer sit 25 års jubilæum, dette sker ved en større begivenhed på vores næsten færdige Fem Ege station. Ved siden af stationsarealet plantes der på dagen 5 store egetræer, et for hver interessent i Hedeland: Rosklilde og Københavns amter, Høje Taastrup, Greve og Roskilde kommuner.

HVB_Indvielse 023
2004 Indvielsestoget med de indbudte gæster.

2004: 15. maj. Strækningen på 1,5 km. fra Rubjerg til Fem Ege station indvies officielt med et flot arrangement. Alle ordinære tog fortsætter til Fem Ege hvor der løbes om. krydsning forlægges til Brandhøj station.

Kulturelt samråd i Høje Tåstrup Kommune tildeler HVB kulturpris 2004, for klubbens indsats omkring kulturarv og lokale aktiviteter. Med prisen følger en god check på 15.000 kr. . overrækkelsen sker ved en højtidelighed på Hedehusgården.

2005: Lokomotiv nr. 24, det ene af klubbens to første lokomotiver, indsættes i den ordinære drift efter mere end 20 år efter det sidst kørte på HVB. Efter afhentningen ved Petersen og Albech i Sydhavnen i 1978 blev maskinen brugt i banetoget ved bygning af den allerførste del af banen indtil en frostsprængning af motoren og en delvis adskillelse satte den ud i lang tid.

2 funklende nye overdækkede personvogne C1 og C2 tages i brug. Vognene er bygget op fra bunden i IBKs eget værksted med spritnye bogier og hjul men i en længere version end dem vi har bygget på basis af gamle roevogne.

IBK Hi4
M12 sprænger det rød/hvide bånd d. 13. januar 2007. Tog på broen er en realitet 20 år efter broen blev lagt på fundamenterne.

2007: De sidste 150 meter spor fra Fem Ege og op til broen færdiggøres og d. 13. januar kan det første tog køre ud på broen, der går over landevejen mellem Greve og Roskilde. Begivenheden fejres med champagne af de fremmødte medlemmer.

Hedeland og Høje Tåstrup kommune behandler IBK/HVBs ansøgning om at opføre en 600 m2 stål-hal på arealet ved Brandhøj station. Hallen skal sikre at alt klubbens materiel kan komme under tag og skal bygges på det areal der for 25 år siden var tiltænkt et større museumskompleks.

2008: Endnu et damplokomotiv er færdig fra en total restaurering og indsættes i den daglige drift. Vilmosetilsynet Nr.3 har været undervejs i 14 år, og arbejdet er imponerende. Lokomotivet er gennemrestaureret ned til mindste detalje og kører sin første tur på banen i strålende solskin ved et særarrangement med klubmedlemmer og venner d. 26. juli 2008.

Den nye opbevaringshal for museumsmateriel påbegyndes af klubbens medlemmer, der selv anlægger fundament.

%image_alt%
I 2009 anlægger Hedeland ny jernbanedæmning til Vinterrasserne. På grund af meget andet arbejde, har vi dog endnu ikke nået at bygge spor på den ca. 600 m. lange strækning. Til gengæld fik vi opbevaringshallen bygget færdig i løbet af eftersommeren. I løbet af de næste år bygges der spor og en skydebro i hallen, der støbes betongulv og hallen fyldes med historisk industribanemateriel.
I 2010 gennemføres flere af juletræstogene, på grund af store snemængder, kun ved en ekstraordinær indsats af banens frivillige aktive.

%image_alt%

Resterne af Danmarks ældste motorlokomotiv fra før 1. verdenskrig, der har stået som arbejdsskur i Fuglsø Mose, kommer til HVB.

I 2011 er HVBs lille, røde motorvogn D 13 endeligt færdigrestaureret efter et omfattende arbejde i banens værksteder. D13 er hjemmebygget på Vandbygningsvæsenets værksted i 1950 og har kørt på høfdebygningsbanen ved Agger Tange.

%image_alt%
D13 kører bryllupstog

I  2012 renoveres en skydebro fra Superfos i Aalborg, der placeres centralt i den nye opbevaringshal. Baneafdelingen får for første gang skiftet mere end 100 sveller på en dag. En rekord, der endda siden er slået.

%image_alt%
%image_alt%

I 2013 modtager vi M30 i bytte for et 600 mm feltbanelokomotiv med benzol-motor fra 1913. Oberursellokomotivet blev i øvrigt færdigrestaureret hos Frankfurt Feldbahn Museum i 2017. M30 bliver et godt lokomotiv til baneafdelingens brug, blandt andet til at skubbe slagleklipperen, der bruges til at vedligeholde banen.

%image_alt%
%image_alt%

I 2014 begynder HVB udskiftning af gamle sveller på 1,1 km af banen. De gamle sveller erstattes af nye sveller fra Sverige. I værkstederne arbejdes målrettet med at reparere motor på roebanelokomotivet M 24, så det igen kan køre vores plantog. Vi erfarer, at gamle reservedele kan være svære at få fat i…

I 2015 laver HVB særarrangement med tipvognskørsel på en af sommerens køredage. Tipvognstogene krydser persontogene forskellige steder langs banen og på den måde får passagererne mulighed for at se hvordan transporten af grus foregik i Hedehus-området før i tiden.
Sporarbejdet i den nye opbevaringshal på Brandhøj afsluttes og alle de gamle lokomotiver, som i årevis har stået udendørs i al slags vejr, kan nu komme under tag. Hallen er desværre ikke åben for publikum, da de gamle, rustne enheder er fuld af skarpe kanter. Men efterhånden som de sættes i stand, vil de blive udstillet i vores museum på Hedehusgården.

%image_alt%

I 2016 renoverer banens motorkyndige den gamle danskbyggede Frichs-motor i M 25. I foråret 2017 kan lokomotivet tages i brug igen – klar til mange ture ud Hedeland. Der påbegyndes et stort arbejde med at sætte en nybygget kedel på damplokomotivet Nr. 3, hvis gamle kedel fra 1921 var blevet utæt. I 2016 kører de første tog i efterårsferien, siden det første forsøg i 2008.

%image_alt%
Sidste hånd lægges på arbejdet med at istandsætte M25 og dens FRICHS-motor fra 1959
Den nye kedel til No3 er lige ankommet februar 2016

HVB fejrer i 2017 sit 40 års jubilæum med et stort arrangement, hvor banen genindvies med deltagelse af borgmestre, forretningsforbindelser, venner fra andre veteranklubber fra ind- og udland og hundredevis af passagerer tager de mange tog ud i Hedeland. Til jubilæet bliver de nyreparerede lokomotiver T 1 (banens første lokomotiv) M 3, M 4 og damplokomotivet Nr. 3 præsenteret. HVB modtager bevilling på 349.000 kr fra Veterantogspuljen til udveksling af gamle sveller.

2018 er Europæisk Kulturarvsår og HVB fejrer begivenheden med at genoplive de tipvognstog, der i mange år var en fast del af hverdagen i Hedehusene og omegn. Den alternative kulturfestival Borderland afholdes i Hedeland og HVB kører i mange særtog festivaldeltagerne til og fra området ved Rubjerg Station.

I 2019 indfører HVB de første hverdagstog. To onsdage kører fire togpar til Rubjerg og retur fra 18.00-20.00. HVB vinder Høje Taastrup Kommunes foreningspris, bl.a. begrundet med et højt aktivitetsniveau og at HVB er med til at sætte kommunen på landkortet. Efter en komplet ombygning til overdækket personvogn sættes C 523 i drift til juletrafikken. I marts 2020 rammes HVB af virkningerne af den globale corona-pandemi. Sommersæsonen kan først begynde i midten af juni, men forlænges og går direkte over i efterårskørslen. Mange særtog og julekørslen aflyses grundet restriktioner. Alt arbejde og togkørsel gennemføres med afstandskrav efter myndighedernes retningslinjer. Arbejdet med svelleudskiftning fortsætter.

I 2020 præger Corona stadig både fremmødet på værkstederne og antallet af passagerer togene må medtage, men på trods når vi at få færdiggjort udstillingslokomotivet fra Superfos og påbegynder den store opgave med restaurering af B3 “Sukkergris” og der skiftes endnu flere sveller…

Også i 2020 var Efterårstoget en succes
Superfos udstillingslokomotiv
to driftsklare damplokomotiver og arbejdet på B3 “Sukkergris” igang

I 2021 markerer HVB, at banens to køreklare damplokomotiver begge fylder 100 år. Det blev en festlig dag med mange gæster og kørsel med to damplokomotiver. Også 2021 præges af corona-pandemiens restriktioner og nedsat kapacitet i togene. HVB modtager donation på 150.000 kr fra Omstillingsfonden til bygning af to nye personvogne C 3 og C 4. Arbejdet med vognbygningerne fortsatte hele 2022.

De to 100-årige, men fyrrige damplokomotiver holder jubilæumsfest i det flotteste solskinsvejr

2022 præges af en stor ombygning af Hedehusgård Station: ny perron, opgraderet perron- og omløbsspor, stationsstakit, perronbelysning og nye adgangsveje. Arbejdet med bygning og restaurering af vogne og lokomotiver fortsatte, men årets store begivenhed blev den omfattende togkørsel i forbindelse med Spejdernes Lejr i Hedeland. Det blev til 150 togafgange på 9 dage og mere end 750 kørte kilometer med både damp- og motorlokomotiv. 

i uge 32 blev Hedeland Naturpark fyldt med 32.000 spejdere og deres teltlejre. Gennem hele lejren gik den travle veteranbane. Det er nu besluttet at Spejdernes Lejr kommer igen i 2026 med endnu flere deltagere. Vi glæder os!

I 2023 indsættes to nybyggede vogne, C3 og C4, i motorstammen. De er fremstillet på vores eget værksted. Sommersæsonen afsluttes med begge damplokomotiver i drift efter endnu en forrygende sæson. Også efterår og juletrafik ud til spejdernes juletræer går rigtig godt – endda med snedække den første weekend. Næsten 23.500 enkeltrejser blev der kørt med togene i årets løb.

I 2024 kan foreningen bag Hedelands Veteranbane, Industribaneklubben (IBK) fejre 50 års jubilæum. Vi er derfor værter for det 32. Internationale Feldbahntreffen i oktober. Det er et lukket arrangement for smalsporsentusiaster fra hele Europa, der afholdes i oktober. Det glæder vi os til…

All Rights Reserved