Støt os ved at blive medlem.

Så kan du også blive aktiv ved Hedelands Veteranbane

Medlemsskab

Medlemskab af Industribaneklubben opnås ved at indbetale kontingent på klubbens konto i Danske Bank. Reg.nr. 1551, konto 3129847603.

Du kan også betale via MobilePay 340626. Send dine informationer i en mail til post@ibk.dk

OBS: Husk at angive navn, adresse og evt. telefonnummer ved indbetaling via netbank. Skriv også gerne din email-adresse til informationer fra os.

Kontingent for 2021:

Unge under 18 år: 215 kr. årligt. Over 18 år: 430 kr. årligt. Ægtepar: 470 kr. årligt. Pensionister: 250 kr. årligt.

Medlemsskabet giver mulighed for at arbejde aktivt ved HVB.

Udover et frikort til alle HVB-tog, både sommer, efterår og jul, så modtager medlemmer af IBK det interessante medlemsblad ’Tipvognen’, der normalt udkommer 5 gange om året med historiske artikler fra både indland og udland og nyt fra klubben.

Har du lyst til at vide mere om det aktive arbejde der foregår i klubben, er du velkommen til at aflægge os et besøg på Hedehusgården.
Der arbejdes normalt på lørdage fra kl. ca. 09.30 og mandage fra kl. ca. 18.30, samt – efter aftale – ofte onsdage fra 10-16.
Du kan enten bare dukke op på en arbejdsdag, udfylde vores kontaktformular eller ringe til klubbens sekretær Leif på 50413180.

Du kan også læse mere om hvad vi kan tilbyde dig i vores hvervepamflet.

Støttemedlem?

Kan du bare godt lide vores lille veteranbane og gerne vil støtte os med din opbakning, så er du lige så velkommen! Du får stadig både blad og frikort og muligheden for at deltage ved vores åbne arrangementer sammen med de andre støtter. Prisen er den samme.

På gensyn!

Åbent hus?

Åbent hus
Lørdag 23. oktober 2021 kl. 15.40 kan du høre mere om dine muligheder for at deltage i arbejdet med at drive Hedelands Veteranbane. Når dagens sidste efterårstog er rangeret på plads, kan du se baneafdelingen arbejde med sporet og komme indenfor i værkstederne. Medlemmer fra veteranbanen sørger for, at du får svar på dine spørgsmål om mulighederne som frivillig på veteranbanen.

Sted
Hedehusgård Station, Brandhøjgårdsvej 2, 2640 Hedehusene, foran billetsalget, hvor der er varm efterårskaffe til alle interesserede. Læs mere om HVB på www.ibk.dk eller skriv til post@ibk.dk, hvis der er noget du vil vide mere om.

Der er også altid mulighed for at komme forbi og kigge på en af arbejdsdagene. Du kan også skrive en mail på post@ibk.dk eller ringe til klubbens sekretær Leif Ulrich Johannsen på telefon 5041 3180 og få yderligere information.

Hvad er Industribaneklubben og Hedelands Veteranbane?

Industribaneklubben (IBK) er dannet for at udbrede kendskabet til danske industribaner.
Formålet opfyldes dels ved at IBK har opbygget et arkiv med oplysninger om industribanerne og udgiver forskellige publikationer, dels ved at IBK driver Hedelands Veteranbane (HVB), en smalsporet veteranbane i Hedeland med en længde på 5 km. Det er planen at forlænge banen med yderligere 2 km så den forbinder Hedehusene med Tune.

Bygning og vedligeholdelse af banestrækning, lokomotiver og vogne udføres af de aktive medlemmer i IBK. Dem vil vi gerne være endnu flere af… Spændende opgaver er der rigeligt af i de kommende år. Banen skal i første omgang forlænges med knapt 1 km, og der skal anlægges en ny station. Vores nye vognhal skal sporlægges og en mængde materiel skal flyttes ind i hallen. Flere lokomotiver og vogne skal sættes i stand, og ikke mindst skal togene køre til glæde for de mange besøgende…

Til at udføre disse og mange andre opgaver har vi også brug for dig!

Hvad er dine muligheder?

Arbejdet i IBK er meget alsidigt og der er muligheder for enhver – alt efter evner og temperament. Vi kan, udover godt kammeratskab og mange hyggelige stunder, byde på følgende opgaver:

Se et udvalg af vores jobbeskrivelser her >

Baneafdelingen

Anlæg og vedligeholdelse af sporet, f.eks. sporlægning, ballastering og justering og bygning af sporskifter. Desuden har baneafdelingen ansvaret for perroner og beplantningen langs banen. En stor del af arbejdet her kræver ingen særlige forudsætninger, men en oplæring som sker under arbejdet. Det meste af arbejdet foregår udendørs året rundt.

Maskinafdelingen

Restaurering og vedligeholdelse af museums- og driftsmateriel, fx fremstilling og udskiftning af reservedele, motoreftersyn og reparation, nybygning af personvogne og eftersynsopgaver. Der er maskinarbejde, smede- og svejsearbejde, malearbejde og træarbejde. Vi har opvarmede værksteder med drejebænke, fræsere, boremaskiner, svejseudstyr m.m. En del af arbejdet kræver en faglig baggrund, men der er altid behov for en hjælpende hånd.

Bygningsafdelingen

Udbygning og vedligeholdelse af banens remiser, værksteder og andre bygninger. Aktiviteterne udføres i forbindelse med en fælles arbejdsdag inden sæsonstart. Herudover arbejdes der i små hold med mindre projekter, og det er altid muligt at finde en opgave svarende til lyst og evner.

Trafikafdelingen

Sørger for trafikken på HVB, der omfatter kørsel hver søndag sommeren igennem, juletog samt en mængde særtog både på hverdage og i weekender. Til dette har vi vores egen uddannelse af rangister, togførere, lokomotivførere, fyrbødere samt stationsbestyrere. Allerede efter kort tid kan du bidrage til driften af banen.

Kan jeg også bruges?

Alle med interessen og viljen til at gøre Hedelands Veteranbane til en endnu bedre bane er velkommen. Uanset uddannelse, alder og baggrund kan vi finde opgaver, som du kan løse i samarbejde med alle os andre aktive medlemmer ved HVB. Det er ikke en forudsætning, at du i forvejen kender noget til tog og jernbaner.

Se et udvalg af vores jobbeskrivelser her >

Et kontingent til klubben dækker 5 udgivelser af klubbens tidsskrift ”Tipvognen”, samt deltagelse i vores hyggelige aktiv-arrangementer og frikort til alle årets plantog.

Følg løbende med i vores arbejde på bloggen.

Du kan også læse mere om hvad vi kan tilbyde dig i vores hvervepamflet.

All Rights Reserved