Nyt fra Bafd 04-01-14:

Sporskifte 136 skærpes På årets første arbejdslørdag mødte Redacteuren også op for at deltage i arbejdet. Vejret tog sig ud fra sin pæneste side og det var mere som en varm efterårsdag end årets første uge… Vi fik hurtigt rigget arbejdstoget op og begav os til Brandhøj. Dagens arbejde skulle

Læs mere

Nyt fra Julehyggeafdelingen #38-13 16/12:

Carsten varmer den første af flere ovnfulde æbleskiver… Årets sidste nyhedsblog fra Mafd: Efter en vellykket julekørsel, så er Da7 og vandbehandlingsanlægget tømt for vand, så frosten bare kan komme an. Sporbyggerne på Brandhøj er stort set færdige med sporlægningen i syd-enden og er begyndt at fylde sporene med materiel.

Læs mere

NYT FRA Bafd 16-11-2013

Lørdag forsatte vi arbejdet i vognhallen på Brandhøj med bygning af spor 105 og 106. Til disse spor bruger vi også de sporrammer i 700 mm sporvidde, som vi erhvervede fra Københavns Vandforsyning midt i 80’erne. Siden har de ligget udendørs, så foruden opretning af skinnerne er det også nødvendigt

Læs mere

Nyt fra Bafd 26-10-2013

Lørdag arbejdede vi videre i vognhallen med sporlægning fra skydebrograven og frem mod sydgavlen. Det  østligste spor blev med kiler klodset op i færdig højde og vi fik udskiftet nogle afstålsvellerne, som var tæret væk. Ballasten lå uheldigvis på den modsatte side af skydebrograven, men efter lidt omrokering af ballastvognene, lagde

Læs mere

Nyt fra maskinafdelingen #18-13 08/07:

“Renden” – – og rørene, der skal derned. “Tandlægen” i gang med grab-tænderne. På vognkasse-ekspedition – og vurdering af sporskifte Håndrangering af GM32 – henover den dybe udgravning! Vel ovre. Det gik uden problemer 🙂 – men vi er jo ikke de eneste, der hånd-rangerer vognene rundt på smalsporene og

Læs mere

Nyt fra Bafd 22-6-2013

I ugens løb havde baneafdelingens udgave af onsdagsholdet arbejdet med renovering af sporskifte 104, som ligger mellem Slyngekrogen og den lille remise. De gamle sveller blev udskiftet med azobe tømmer og diverse småreparationer blev udført. Arbejdet blev afsluttet lørdag, dog mangler der en understopning. Søndag kunne det igen bruges i trafikken.

Læs mere

Nyt fra Bafd15-6-2013

8 mand stod der lørdag formiddag klar til at gå i gang med arbejdet i baneafdelingen. En glædelig overraskelse som blev udnytte ved at dele styrken op i to hold. Det ene hold justerede sporet færdig i kurven, hvor vi for nyligt har skiftet sveller. Det andet hold kastede sig over at udskifte træktømmeret

Læs mere

Nyt fra Bafd 8-6-2013

Lørdagen blev brugt til mange forskellige arbejder på og ved sporarealet ved Hedehusgården. Vi fik afsluttet et projekt med efterspænding af laskebolte på sporarealet foran vognhallen og fik færdiggjort de sidste småting ved sporskifte 105, der blev renoveret for et par måneder siden. Græsset på arealerne blev klippet og endelig fik Lars rettet

Læs mere

Nyt fra Bafd 11-5-2013

I ugens løb havde Kenneth og jeg repareret hydraulikcylinderen på stoppemaskinen og tilpasset ballastkosten. Lars og Ole monterede begge dele onsdag, hvorefter vi var klar til lørdagens arbejde. Lørdag startede med rensning af overkørslerne ved Hedehusgården og efterspigring af kurven ved km. 0,2 , alt i mens jeg gik den sidste

Læs mere

Nyt fra Bafd 4-5-2013

Lørdagen startede med reparation af et sporskifte på Hedehusgården, hvorefter vi kørte ud på Sletten og begyndte at justere sporet på den strækning, hvor vi skiftede sveller lige inden julekørslen. Et par islandske heste i folden fulgte os med stor interesse hele dagen, som desværre blev afbrudt af et havari med

Læs mere

Nyt fra Bafd 27-4-2013

I ugens løb har der givetvis været arbejdet på banen eller værkstederne næsten alle dage. Baneafdelingen har været aktiv onsdag, torsdag og lørdag og maskinafdelingen har bl.a. arbejdet på Vildmoselokomotivet og ikke mindst haft M25 ude at køre med nyrenoveret banemotor. Onsdag fik Lars og Ole kørt kasserede sveller til

Læs mere

Nyt fra Bafd 17-03-2013

Lørdag arbejdede vi videre med sporanlægget i vognhallen på Brandhøj. Inde i hallen fik vi gravet sporkassen ud til spor 107 og bagefter fik vi bygget de resterende knapt 24 m spor, som er adgangssporet til skydebroen. Desværre holdt der en gravemaskine i vejen, og det kolde vejr gjorde det

Læs mere

Nyt fra Bafd 2-3-2013

Lørdag arbejdede vi ved vognhallen på Brandhøj. Vi var et hold på 6 mand, så der kunne arbejdes på flere fronter samtidigt. Peter og jeg fik tildannet og svejst dele til trækket på det sidste sporskifte foran hallen. Det blev monteret og kom til at virke udemærket.Finn, Ole og Kenneth

Læs mere

Nyt fra Bafd 09-02-2013

Lørdagen startede med en jagt på vores omfattende lagre efter en sikring til M12, og derfor var en del af formiddagen gået inden vi kom afsted til Brandhøj. Dagen gik herefter med indendørs aktiviter i vognhallen hvor vi fik færdigbygget spor 108, så det nu ligger i vognhallens fulde længde.

Læs mere

Nyt fra Bafd 12-1-2013

Lørdagen startede med aflæsning af en hydraulisk kost, der med tiden skal bruges til at feje svellerne rene for grus, mos og andet. Inden da skal den dog først ombygges, så den kan monteres på gravemaskinen. Derefter kørte vi ned på Brandhøj og arbejdede videre indendørs i hallen. Vi fik

Læs mere