Nyt fra Bafd 18-03-2017

Baneafdelingen bestod denne lørdag af 4 mand, der med det sædvanlige gode humør begav sig mod Brandhøj st. for at udføre dagens arbejde i regnvejr. Kenneth og Lars begyndte at rette arealet af mellem hovedsporene og sporviften foran vognhallen, således at det med tiden kan vedligeholdes blot med en græsslåmaskine. Claus og jeg

Continue reading

Nyt fra Bafd 11-02-2017

Mange aktive medlemmer ved HVB har i tidens løb fået en del af deres fyrbødertræning på Hjerl Hedes bane. Klubben medvirkede også aktivt ved banens omsporing fra 700 mm til 785 mm i 1988 og siden har den hvert år befordret mange rejsende fra Mosen til udsigtspunktet ved Flynder sø. Sporet er

Continue reading

Nyt fra Bafd 15-10-2016

Lørdag gik vi i gang med renovering af sporskifte 101 ved kulgården på Hedehusgården. Sidste lørdag havde vi savet azobe-sveller til projektet, og de var allerede placeret på et sæt deplorider på Hedehusgaarden. Sporskiftet er klemt inde mellem kulgården, en perronforkant samt værkstedremisen, så det byder på helt særlige logistiske

Continue reading

Torsdagsbilledet #76

Efter en del arbejde nåede vi i 2016 næsten i mål med at få alle vores lokomotiver indendørs. Et af de få, der endnu ikke er kommet på plads i opbevaringshallen er M 39, der er en Diema af typen GT10. I 1996 flyttede vi motorvognen fra den ene ende

Continue reading

Nyt fra Bafd 25-6-2016

Lørdag arbejdede vi med at få kurven ved Brandhøjbanen til at ligge bedre uden knæk i laskerne. Et 3 mands hold fik løsnet og smurt laskerne, hvorefter den ene skinnestreng blev krummet med en hydraulisk skinnebukker. Den modsatte skinnestreng var allerede blevet krummet under svelleudvekslingen sidste efterår. Herefter blev sporet

Continue reading

Nyt fra Bafd 18-06-2016

  For et par uger siden udskiftede vi træktømmeret i det nordlige sporskifte på Rubjerg. Denne lørdag var det så træktømmeret på det sydlige sporskifte, der stod for tur. Efter et par timers arbejde var det udvekslet uden de helt store problemer, og vi havde derfor god tid til dagens

Continue reading

Nyt fra Bafd 28-5-2016

Lørdagen blev brugt til sporarbejde på Rubjerg st. Begge sporskifter skulle have udvekslet svellerne ved trækbukken, da det er af stor betydning for sikkerheden, så tungerne i sporskiftet holdes fast under passage af en tog. Derfor skal svellerne som trækbukken sidder monteret på også være af høj kvalitet. Vi startede dagen

Continue reading

Nyt fra Bafd 21-5-2016

    Lørdagens fremmøde i Baneafdelingen var begrænset til to mand, men programmet var omfattende og en del af aktiviteterne skulle udføres inden dagens dampsærtog skulle afgå fra Hedehusgård kl 13.30. Vi kørte til Brandhøj og læssede vores to ballastvogne med grus. Dette blev aflæsset i det ny-understoppede spor ved km 1,2 samt

Continue reading

Nyt fra Bafd 5-5-2016

Efterårets sporombygning sluttede lige syd for overkørslen ved Knallertvejen. Selve overkørslen var ikke blevet ombygget pga. den efterfølgende juletrafik og senere blev vejret noget ustabilt med frost i perioder. Nu er alt dette historie og med udsigt til at plantogene starter om en uges tid, så var det nu sidste

Continue reading

Torsdagsbilledet #55

Vi har igennem årene på HVB forbundet mange af vores bygninger med spor. Det har ikke altid været lige let at få sporgeometrien til at passe og af og til har vi også arbejdet med materialer, der kunne have været bedre. Sporarbejde foran den store remise i 1986. Søren Hein

Continue reading

Bafd 28/03-16:

Planlægning af dagens arbejde, der starter ved drejeskiven… Da denne mandag var 2. påskedag, så var det nærliggende at flytte lørdagens Bafd til her, da medlemmerne den lørdag i stedet sad bænket rundt de fyldte påskeborde hos familien… Men arbejdet skal jo gøres og et fint fremmøde viste da tydeligt

Continue reading

Torsdagsbilledet #47

Ingen steder i Danmark har aktive jernbaneinteresserede haft mulighed for at lægge spor på så meget nyanlagt trace som i Hedeland. Her er vi ved kurven lige nord for km. 4,0. Det første sted på HVB, hvor vi anvendte forskudte stød i en kurve. Billedet er taget i det meget

Continue reading

Torsdagsbilledet #45

En af de større ændringer i vores banes linjeføring skete i 1996, da den meget lavtliggende og ofte stærkt vandlidende strækning nedenfor rampen blev hævet og rettet ud. Det foregik med hjælp fra vores æresmedlem Bent Klingenberg. Han har hjulpet os (og mange andre veteranklubber) på en facon, der kun

Continue reading

Torsdagsbilledet #40

Når dette torsdagsbilledet offentliggøres, er det nok de færreste, der har tid til at tjekke HVB-bloggen. Når kalenderen viser 24. december er der meget andet at gøre! Men ingen skal snydes for torsdagsbillede nummer 40 – juleaften eller ej. Slet ikke når billedet viser Hedeland, som det så ud en

Continue reading

Torsdagsbilledet #39

Dette billede fra 1990 kan udstråle samme kaos, som der var i landegrænserne rundt om i Europa i netop det år. Nogle vil måske sige, at det også udmærket kunne illustrere ordsproget ‘for mange kokke fordærver maden’. Men sporet de mange flittige medlemmer er i gang med at bygge på

Continue reading