Nyt fra Bafd 11-1-2014

Lørdag arbejdede vi videre i vognhallen på Brandhøj. 8 mand var mødt frem på denne blæsende og regnfyldte lørdag, hvor vi som sædvanlig kunne glæde os over at kunne arbejde under tag og i læ. I løbet af dagen fik vi færdiggjort det sidste på skydebroen og sporene 105 og 106 syd for skydebroen. Derfor er vi gået i gang med at anlægge sporene nord for skydebroen, hvor der skal bygges i alt 6 spor med sporvidden 785 mm. I det østlige af sporene genanvender vi en sporramme med stålsveller, som vi for nogle år siden fik sammen med en del sporskifter ved Kolding. Da denne sporramme naturligvis ikke er 17,5 m lang forlænger vi dette spor med sporrammer ligeledes bygget på stålsveller, men denne gang fra den nærliggende Nymølle grusgrav erhvervet omkring 1977.

Vi fik i løbet af dagen gravet ud til 3 af sporene hvilket har medført en større mængde overskydende grusmateriale. Dette blev læsset på tipvognskolonnen, som hidtil har stået på Hedehusgården, men nu er rykket indendørs på Brandhøj.

Resten af dagen gik med at finde materialer frem til de kommende ugers 785 mm sporbygning i hallen.

Husk aktivmøder i bane- og bygningsafdelingen d. 25-1-2014.

Steffen.

Det flerstrengende spor 107 fører ned til skydebroen. Der graves ud på
nordsiden af denne til 785 mm sporene.
Spor 104 i 600 mm, spor 105 og 106 i 700 mm, alle er klar til brug
Mikkel havde medbragt hjemmelavet lagkage, der indtages i Cafe Salta

6 stk Oldebjerg tipvogne læsset med overskudsgrus. Det er en del år siden
at overdækkede lagre med fyldte tipvogne sidst har været set i Danmark.

Der graves ud til 785 mm sporene. Det første (101) er på vej langs med soklen.