Nyt fra Bafd 26-10-2013

Lørdag arbejdede vi videre i vognhallen med sporlægning fra skydebrograven og frem mod sydgavlen. Det  østligste spor blev med kiler klodset op i færdig højde og vi fik udskiftet nogle afstålsvellerne, som var tæret væk. Ballasten lå uheldigvis på den modsatte side af skydebrograven, men efter lidt omrokering af ballastvognene, lagde vi en kort stump spor på nordsiden af skydebroen, hvorefter vi kunne læsse ballast direkte i vognen. Læsningen blev foretaget med vores tremmeskovl til minigraveren, for at sortere de største sten fra. Herefter kunne vognen køres ud på skydebroen, flyttes til det rette spor og læsses af direkte i sporet. Et god illustration af hvordan tipvogne og flytbare sporrammer blev brugt før i tiden til selv små transportopgaver.

I den kommende uge arbejdes der videre med sporlægningen tirsdag og lørdag.

Steffen

Aflæsning af ballast i spor 101
Spor 101 er ballasteret og understoppet. Spor 102 er klodset op i færdig højde 

Sporrammer klar til udlægning. Forinden skal skinnerne rettes og en del
sveller udskiftes