Nyt fra maskinafdelingen #18-13 08/07:

“Renden” –
– og rørene, der skal derned.
“Tandlægen” i gang med grab-tænderne.
På vognkasse-ekspedition
– og vurdering af sporskifte
Håndrangering af GM32 –
henover den dybe udgravning!
Vel ovre. Det gik uden problemer 🙂

– men vi er jo ikke de eneste, der hånd-rangerer vognene rundt på smalsporene og har meget trafik over overkørslen…

Se disse fine film fra Pingxi Valley i Taiwan ; en travl overkørsel og minedrift i Kina J

 

Lars havde fået en god snak om gravemaskiner med folkene, der i denne uge skal grave fjernvarmerør under banen. Det er planlagt således, at sporene atter er klar til trafik på søndag. Hullet er ca. 180×180 dybt / bredt og rørene skal bringe fjernvarme frem til et nyt industrilager vest for byen.

 Lars og jeg fik derefter foretaget småreparationer på egen gravemaskine og skærpet tænder på svelleudtrækkerne. Mikkel og Carsten fik fremstillet en trækstang til deploriderne, der sidder under vognkassen til GM32.

Så gik turen gennem afspæringerne og – med livet som indsats – over den dybe kløft. Vognkassen  blev – efter en del rangering – anbragt bag i vognhallen. Der er pt. behov for mere lokomotivplads i værkstedet. Desuden blev der besigtiget arbejdsvogne og sporskifter, samt hyggesludret blandt de 8 fremmødte medlemmer, der var på Gården i det dejlige vejr.

 

 

Posted by Picasa