Nyt fra Bafd 1-3-2014

Kalenderårets første forårsdag var ikke specielt forårsagtig, så vi arbejdede indendørs i vognhallen på Brandhøj, hvor sporlægningen nu nærmer sig afslutningen.Klemt inde mellem de øvrige spor mangler vi nu kun at anlægge 2 spor med sporvidden 785 mm og en længde på 2×17,5 m. En rimelig simpel opgave, som dog kompliceres af mangel på plads og dårlige tilkørselsforhold. Vi fik fundet skinner frem til sporene og læsset dem af i et nabospor. Herefter blev der flyttet overtallige materialer, gravemaskineudstyr og andet som selvfølgelig har en tendens til at hobe sig op på de tilbageblevne arealer. Sporkassen til det ene spor blev udgravet og hovedparten af gruset læsset på tipvogne. I alt læssede vi 8 tipvogne hvoraf indholdet af de 3 blev brugt til at forbedre en overkørsel ved hallen og resten sat på lager til ballastering af de sidste to spor.

Vi fik også savet sveller, og alt er nu klart til at et hold på tirsdag begynder at samle det ene spor. På lørdag fortsætter vi så med det næste og sidste spor.

Steffen

Sporkassen til 105 graves ud og læsses på tipvogne