Nyt fra Bafd15-6-2013

8 mand stod der lørdag formiddag klar til at gå i gang med arbejdet i baneafdelingen. En glædelig overraskelse som blev udnytte ved at dele styrken op i to hold. Det ene hold justerede sporet færdig i kurven, hvor vi for nyligt har skiftet sveller. Det andet hold kastede sig over at udskifte træktømmeret i sporskifte 108, der forbinder hovedsporet med sporviften foran museumshallen på Hedehusgården. Lidt pudsreparation blev også udført i vores kommende udvidelse af maskinværkstedet.

Alle hold blev færdige inden frokosten, der blev indtaget i skyggen i “Slyngelkrogen” ved værkstedet.
Efter frokost kørte vi på Brandhøj og fik sorteret nogle paller med spiger, underlagsplader og lasker. Det bliver en sand fornøjelse blot at kunne hente en palle med de rigtige materialer, når vil skal til at forlænge banen mod Tune.

Ole har leveret dagens billede.

Steffen

Der arbejdes på at montere trækbukken på sporskiftet lige inden frokost.
Det meste af dagen var der dog indtil flere som arbejdede samtidigt.