Nyt fra Bafd 22-6-2013

I ugens løb havde baneafdelingens udgave af onsdagsholdet arbejdet med renovering af sporskifte 104, som ligger mellem Slyngekrogen og den lille remise. De gamle sveller blev udskiftet med azobe tømmer og diverse småreparationer blev udført. Arbejdet blev afsluttet lørdag, dog mangler der en understopning. Søndag kunne det igen bruges i trafikken.

Steffen

Alle skinner er fjernet og nye azobesveller udlægges
Så er der klar til søndagens trafik