Nyt fra Julehyggeafdelingen #38-13 16/12:

Carsten varmer den første af flere ovnfulde æbleskiver… Årets sidste nyhedsblog fra Mafd: Efter en vellykket julekørsel, så er Da7 og vandbehandlingsanlægget tømt for vand, så frosten bare kan komme an. Sporbyggerne på Brandhøj er stort set færdige med sporlægningen i syd-enden og er begyndt at fylde sporene med materiel.

Continue reading

Nyt fra BAFD 23-11-2013

Årets julefrokost sluttede lidt ud på natten for nogle af Baneafdelingens medlemmer, men trods dette var vi flere som mente, at dagen derpå skulle bruges til udendørs aktiviteter. Allerførst tog vi os af klargøring af Hedehusgård station til de kommende weekenders juletrafik. Belært at tidligere års sneproblemer fik vi smurt

Continue reading

NYT FRA Bafd 16-11-2013

Lørdag forsatte vi arbejdet i vognhallen på Brandhøj med bygning af spor 105 og 106. Til disse spor bruger vi også de sporrammer i 700 mm sporvidde, som vi erhvervede fra Københavns Vandforsyning midt i 80’erne. Siden har de ligget udendørs, så foruden opretning af skinnerne er det også nødvendigt

Continue reading

Nyt fra Bafd 10-11-2013

Sjældent har vi været så glade for at kunne gå indendørs og arbejde i hallen på Brandhøj. En stor del af dagen væltede regnen ned og selv det bedste regntøj havde kun kunnet hold én tør i et begrænset tidsrum. Lørdagens hold havde heldigvis ingen problemer af denne type og

Continue reading

Nyt fra Bafd 26-10-2013

Lørdag arbejdede vi videre i vognhallen med sporlægning fra skydebrograven og frem mod sydgavlen. Det  østligste spor blev med kiler klodset op i færdig højde og vi fik udskiftet nogle afstålsvellerne, som var tæret væk. Ballasten lå uheldigvis på den modsatte side af skydebrograven, men efter lidt omrokering af ballastvognene, lagde

Continue reading

Bafd.nyt 19/10

Lørdag blev de første ca. 25 stk. 700mm sporrammer flyttet op til,og ind vognhallen hvor disse glædeligvis meget snart skal lægges. Der forestår lidt sortering af brugbare stålsveller, som skal udveksles til erstatning for udtjente på nogle af sporrammerne. Et træ måtte lade livet, ligesom megen stikkende vegetation måtte fjernes

Continue reading

Nyt fra Bafd 28-9-2013

Lørdag formiddag indfandt en gruppe klubmedlemmer sig hos Peter Andersen (Vores redaktør af Tipvognen), for at fejre hans 70 års fødselsdag. Vi havde et par hyggelige timer inden turen gik til Hedehusgården og derfra til Brandhøj. Undervejs fik vi, selvom der godt nok er et stykke tid til jul, ophængt årets julekøreplan på

Continue reading

Nyt fra Bafd 13-4-2013

Endelig er sne og frost forsvundet fra Hedeland og vi kan arbejde videre uden at skulle kæmpe med sammenfrosne materialer og frossent grus. I ugens løb var der blevet arbejdet med at få repareret stoppemaskinen, så den atter kunne bruges på sporanlægget på Brandhøj. Lars og Ole havde lavet en pasbolt,

Continue reading

Nyt fra Bafd 6-4-2013

I ugens løb har der været arbejdet flittigt i baneafdelingsregi. Tirsdag fik Lars og Kenneth lavet vores ballastkost færdig og testet den med et godt resultat. Den er monteret som et redskab på minigraveren og er i stand til at feje svellerne helt rene. Ved samme lejlighed fik de også monteret en

Continue reading

Nyt fra Bafd 30-3-2013

Dagen startede tidligt med ombygning af det hydrauliske system på minigravemaskinen, så den kan køre med det hydrauliske stoppeaggregat, der efterhånden er klar til brug. Sideløbende med dette fik vi med den gule gravemaskine flyttet M25’s banemotor over til værkstedsremisen. Den er blevet renoveret ud i byen og er nu klar til montage

Continue reading

Nyt fra Bafd 26-3-2013

Tirsdag fortsatte vi oprydningen på Brandhøj. Denne dag var det fra maskinafdelingens godsvogn vi fik hentet gamle motorer og andre reservedele og fik lagt dem på paller. Vi kunne holde lige ved siden af godsvognen med minigraveren og læsse direkte overpå Storebæltsvognen for videre transport til vognhallen. Vi fik dog ikke flyttet

Continue reading

Nyt fra Bafd 23-3-2013

Ganske usædvanligt for slutningen af marts kunne vi i går vade rundt i sneen på Brandhøj og det satte sine begrænsninger for, hvad vi kunne udføre af arbejder. Jorden var stivfrossen så udgravning til de kommende spor inde i hallen var ikke mulig. Derfor benyttede vi muligheden til at få tømt den ene af

Continue reading

Nyt fra Bafd 17-03-2013

Lørdag arbejdede vi videre med sporanlægget i vognhallen på Brandhøj. Inde i hallen fik vi gravet sporkassen ud til spor 107 og bagefter fik vi bygget de resterende knapt 24 m spor, som er adgangssporet til skydebroen. Desværre holdt der en gravemaskine i vejen, og det kolde vejr gjorde det

Continue reading

Nyt fra Bafd 09-02-2013

Lørdagen startede med en jagt på vores omfattende lagre efter en sikring til M12, og derfor var en del af formiddagen gået inden vi kom afsted til Brandhøj. Dagen gik herefter med indendørs aktiviter i vognhallen hvor vi fik færdigbygget spor 108, så det nu ligger i vognhallens fulde længde.

Continue reading

Nyt fra Bafd 26-01-2013

5 graders frost og en jævn vind krævede mange lag tøj da Lars og jeg kørte ned på Brandhøj i går. Vi startede med at skære sveller til sporene i vognhallen, og fandt hurtigt i ud af, at de dybfrosne sveller sled voldsomt på kæderne til motorsaven. Da der ikke var

Continue reading