Nyt fra Bafd 23-3-2013

Ganske usædvanligt for slutningen af marts kunne vi i går vade rundt i sneen på Brandhøj og det satte sine begrænsninger for, hvad vi kunne udføre af arbejder. Jorden var stivfrossen så udgravning til de kommende spor inde i hallen var ikke mulig. Derfor benyttede vi muligheden til at få tømt den ene af godsvognskasserne for spormaterialer og lægge det på plads i vognhallen. Materialerne blev læsset i skovlen på minigraveren, omlæsset til paller på gravemaskine tarnsportvognen, kørt ind i hallen og sat på plads i pallereolen. Ved siden af dette fik Claus og Kenneth ryddet op i vognhallen og dermed klargjort til lægning af de resterende spor, når frosten slipper taget i jorden.
Som forberedelse til den kommende kørselssæson fik vi desuden sat køreplaner op på de fleste stationer.
Dagens billeder er bl.a. leveret af Claus.

Steffen

Minigraveren med omvendt skovl får håndlæsset materialer
fra godsvognen
Pallerne aflæsses fra Storebælts vognen og sættes på plads
i reolen
Vores gamle lokomotivoverdel fra ca. 1909 er blevet placeret på
en knapt så gammel undervogn fra Kyringe Teglværk.