Nyt fra Bafd 30-3-2013

Dagen startede tidligt med ombygning af det hydrauliske system på minigravemaskinen, så den kan køre med det hydrauliske stoppeaggregat, der efterhånden er klar til brug. Sideløbende med dette fik vi med den gule gravemaskine flyttet M25’s banemotor over til værkstedsremisen. Den er blevet renoveret ud i byen og er nu klar til montage i M25, så lokomotivet atter kan bruges i almindelig drift. En nyerhvervet søjleboremaskine blev også fragtet over i værkstedsremisen ved samme lejlighed.

Midt på dagen kørte vi ned på Brandhøj og forsatte aktiviteterne. Vi fik siderettet spor 107 og fyldt ballast  dette samt 108. Ballastploven blev afprøvet i forbindelse med udjævning af ballastdyngerne og den kan givetvis fremover spare os for en del manuelt skovlearbejde. Vi fik også foretaget yderligere oprydning i den ene af godsvognskasserne og lagt materialerne på plads på lageret.

Dagen sluttede med en prøvekørsel af skydebroen. M12 blev første det første stykke materiel på skydebroen og vi konstaterede at den relativt let kan bevæges selv med et lokomotiv på.

Næste lørdag fortsætter arbejderne på Brandhøj.

Steffen

Læsning af ballast. Six-pence kasketten vinder tilsyneladende
indpas på pladsenBallastploven på vej gennem spor 108Ballasten er udjævnet og sporet er klar til understopning
Første lokomotiv på skydebroen
Den er god nok – skydebroen virker