Nyt fra Bafd 10-11-2013

Sjældent har vi været så glade for at kunne gå indendørs og arbejde i hallen på Brandhøj. En stor del af dagen væltede regnen ned og selv det bedste regntøj havde kun kunnet hold én tør i et begrænset tidsrum. Lørdagens hold havde heldigvis ingen problemer af denne type og vi fik udrettet en masse.
Vi arbejdede videre med sporene på sydsiden af skydebroen. Et hverdagshold havde forberedt lidt af arbejdet, og vi fortsatte derfor med at laske sporrammer sammen og klodse dem op i rette højde. Ballasten blev som sidst tilført pr. tipvogn og læsset af, hvorefter stålsvellerne blev understoppet med håndkraft og fejet rene. 3 spor á 17 m er afsluttet og det 4. er godt på vej. Herudover skal der på sydsiden af skydebroen anlægges yderligere to spor.

Claus har leveret dagens billeder.

Steffen

Lars balancerer henover skydebrograven med gravemaskinen

Situationen ved dagens start

Ballast skovles under svellerne

3 spor er på plads og det 4. er på vej.