Torsdagsbilledet #92

I alle hidtidige torsdagsbilleder har vi set tilbage i tiden. Med dette torsdagsbillede ser vi både fremad og tilbage i tiden. Tegningen er en af dem Morten lavede af HVB, som han drømte banen kunne komme til at se ud. Travlhed på Hedehusgård station. To damplokomotiver står klar mellem remiserne

Continue reading

Nyt fra maskinafdelingen #48-14 15/12:

Så nåede vi til årets sidste udgave af ” Nyt fra maskinafdelingen”  da næste gang er afsat til Julehygge i Damp á og så er der ikke mange flere mandage, hvor Redacteuren kommer i indeværende år… Jeg fik denne aften renset og grundet de småskader, der var på hjulsættene fra

Continue reading

Forberedelser til juletogene

Tirsdag 18. november havde trafikchefen inviteret til møde i trafikafdelingen. På programmet var juletrafikken og drøftelse af PR-initiativer. Begge temaer blev grundigt behandlet og på PR-området var der både helt nye ideer samt mere kendte tiltag i ny indpakning. Mødet sluttede af med filmoptagelser fra den seneste beredskabsøvelse med HVB-deltagelse. Nu står

Continue reading

Nyt fra maskinafdelingen #08-13 01/04:

Denne aften var der indkaldt til afklaringsmøde i Mafd. vedr. løsningsmodellerne for at frembringe en brugbar brændstofpumpe til M24. Der var stor enighed om fortsat at forsøge flere spor samtidigt. Fire flotte nitter; den ene undersænket for at give plads til et beslag. Vi var 11 fremmødte, der derfor ikke kom

Continue reading

Nyt fra Bane- og bygningsafdelingen 19-1-2013

De årlige afdelingsmøder i bane- og bygningsafdelingen blev afholdt i lørdags. Fremmødet var ganske pænt og vi fik vedtaget oplægget til etapeplanen samt arbejdsprogrammet gældende i 2013. Herefter skal det endeligt godkendes på generalforsamlingen til marts. Inden mødet og efter mødet arbejdede vi med fliselægning i vognhallen på Hedehusgården. Selve

Continue reading

Kort referat fra IBK aktivmøde onsdag d. 30. marts kl. 19.00 i Hedehuset.

Der blev afholdt aktivmøde Onsdag d. 30. marts kl. 19.00 i Hedehuset. Emnet for mødet var en gennemgang og drøftelse af de opgaver der venter i de kommende måneder i bane- og maskinafdelingen. Der blev taget udgangspunkt i de vedtagne planer fra generalforsamlingen, samt tegnet oplæg til tidsplaner. For Mafd. en

Continue reading

Indkaldelse til møde i Maskinafdelingen lørdag 12. februar kl. 13

Maskinchefen indkalder til det årlige møde i Maskinafdelingen i Damp á lørdag 12. februar kl. 13, så vi kan have en arbejdsplan klar til Generalforsamlingen den 5. marts kl. 10 i Hedehuset. Vel mødt!

Continue reading

Nyt fra maskinafdelingen #37-10 13/9:

Fremmødet var fint denne aften, 10 medlemmer dukkede op. En del nedsatte et udvalg om indkøb af en afretterhøvl. Jan havde fundet et fint eksemplar i Den Blaa Avis; Per Børge en ny til kampagnepris… Udvalgsmødet tiltrak flere og varede det meste af aftenen… Jeg fik dog malet lidt på

Continue reading

Trafikafdelingsmødet Tirsdag 13/4-10

Aftenens præsentation – klik her!Der blev afholdt Trafikafdelingsmøde på Gården, da adgangskortet til Hedehuset ikke fungerede…De 14 fremmødte fik en fin introduktion til den nye Trafikafdeling af Claus W. Vi fik – trods lokaleflytningen – en fin aften med en god introduktion til den nye opbygning af afdelingen og grundig vejledning i de

Continue reading