Nyt fra maskinafdelingen #08-13 01/04:

Denne aften var der indkaldt til afklaringsmøde i Mafd. vedr. løsningsmodellerne for at frembringe en brugbar brændstofpumpe til M24. Der var stor enighed om fortsat at forsøge flere spor samtidigt.

Fire flotte nitter; den ene undersænket for at give plads til et beslag.
Vi var 11 fremmødte, der derfor ikke kom i værkstedet denne dag – med undtagelse af Bo og Carsten der tidligere havde været i gang med at nitte GM32 rammen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Lidt blandet status er at den renoverede banemotor nu står klar til montage i M25 og batteristativet er malet; at M15 har fået monteret sin generator, køler, starter m.m., at der nu står en flot og kraftig søjleboremaskine med vario-gear og de udfræsede lejekasser til nye bogier er ankommet. Nyd dagens statusbilleder J

Renoveret banemotor i flot, rød lakering
M15 med ny remskive og monteret starter m.m.
Udenbys CNC-udfræsede lejekasser til de nye bogier.
Posted by Picasa