Nyt fra maskinafdelingen #37-10 13/9:

Fremmødet var fint denne aften, 10 medlemmer dukkede op. En del nedsatte et udvalg om indkøb af en afretterhøvl. Jan havde fundet et fint eksemplar i Den Blaa Avis; Per Børge en ny til kampagnepris… Udvalgsmødet tiltrak flere og varede det meste af aftenen… Jeg fik dog malet lidt på ophænget til D13 brændstoftank, som Jan havde renset og grundet i lørdags – men så skete enhver malers skræk – det at løbe tør for maling, så tanken må vente! Jørgen havde medbragt sin egen, store el-høvl og fik afrenset bænkene til D13, samt skilt listesædet af, så hver pind renses separat. Det bliver godt! Kenneth påbegyndte en skabelon til at skære efter, når taget til C210 skal afkortes. Lars fik fremstillet en ny drivaksel til plænetraktoren. Den gamle knak efter en påkørsel af en skinne i det høje græs. En lille oprydning på bolt-lageret blev det også til. Sjovt, hvad man kan finde der…