Nyt fra maskinafdelingen #28-19 05/08:

Sidste bane tagpap er lagt op på taget. Snart er det klart! Et lille, men flittigt lørdagshold fik tømt de to helt fyldte vogne med Borderland-træ, savet det op og stavlet flot i brændeskuret, så det er klar til at blive brugt til god optænding i damplokomotivet. De to vogne

Continue reading

Nyt fra Bafd. og Mafd. 03-08-2019

Efter et flittigt arbejdshold mandag aften havde bjærget det træaffald, som Borderland-folkene efter aftale havde lagt til os, var dagens opgave at få træet savet og lagt på plads. Ikke mindst fordi roevognen 1758 og 3907 skal indgå i morgendagens drift. Lars fører træstykker frem til Bo, der saver, mens

Continue reading

Nyt fra Mafd/Bafd-afdelingen #27-19 29/07:

To roevogne frigøres til opgaven og resten af stammen køres tilbage på plads i vognhallen Maskinafdelingen og Baneafdelingen slog sig denne aften sammen og bemandede et godstog, der skulle afhente en stor bunke affaldstræ, som Borderland havde doneret til os. Efter en del rangering, så afgik toget med to roevogne

Continue reading

Plantog 28. juli og de sidste særtog til Borderland

Endelig tørvejr! Motortoget trækker vogne til perron, mens damplokomotivet er på vej ind efter sine vogne At fyre op under kedlen i et damplokomotiv kræver at man står lidt tidligere op. Martin og jeg skulle mødes kl. 8 – han havde dog været tidligere ud af sengen og havde tyvstartet

Continue reading

Fredagsspecial!

Sidste år, da Borderland kom til Hedeland for første gang, fik vi en lidt særlig forespørgsel på et særtog – Nøgentog. Nu er vi jo friske folk ved HVB, så eneste krav var at folk medbragte håndklæder at sidde på. I år afholder Borderland så atter deres festival og traditionen

Continue reading

Særtog til Borderland og Nyt fra maskinafdelingen #26-19 23/07:

Det første af mandagens mange tog til Borderland klar til afgang Bemandingen I maskinafdelingen var denne aften lav – ikke blot grundet ferietiden, men også fordi en del af os i stedet kørte en masse særtog til Borderland. HVB fungerer som den forlængede arm med transport af alle de gæster,

Continue reading

Nyt fra Bafd 20-7-2019

Borderland festivallen er ved at klargøre deres festilvalområde til den kommende uges aktiviteter. Overalt sås omvandrende unge mennesker med imponerende oppakninger på ryg og mave, samt en armada af svenske og andre udenlandske varevogne med tilhørende trailere. Der bliver transporteret mange kunstinstallationer ind i området omkring skibakken. Baneafdelingens oprangering denne

Continue reading