Nyt fra Mafd/Bafd-afdelingen #27-19 29/07:

To roevogne frigøres til opgaven og resten af stammen køres tilbage på plads i vognhallen

Maskinafdelingen og Baneafdelingen slog sig denne aften sammen og bemandede et godstog, der skulle afhente en stor bunke affaldstræ, som Borderland havde doneret til os. Efter en del rangering, så afgik toget med to roevogne og M30 foran, samt fem mand udstyret med brækjern og sav. Bunken lå som aftalt langs sporet. Bortset fra lidt trykimprægneret, der blev sorteret fra, var det fint, tørt træ. En hel del af træet havde tidligere rundet Roskildefestivallen, så det bliver godt udnyttet. Vores primære formål med træet bliver optænding i damplokomotivet, men de lange, regulære stykker blev gemt til bedre formål. En del af bunkens træ havde tjent som badebro og den måtte vi skille ad, hvilket krævede en del arbejde – men ved en svedig indsats fik vi fyldt begge vogne til toppen og kunne begive os hjemover. Nu venter der en større opgave med at tømme vognen og save det hele op i brugbare størrelser – og det skal gøres lørdag! Vognene skal jo ud at rulle søndag igen – kom og giv et nap!

Lidt arbejde blev dog udført i maskinafdelingen, idet Kenneth fik udskiftet pakdåsen til gliderlejet på No3. Den har feset lidt på det sidste. Hvad de øvrige på Gården syslede med er vist ikke noteret, men samlet var vi ca. 8 mand denne herlige, vindstille sommeraften

En smuk aften over Sletten

Stor bunke træ – så der skal arbejdes og overflødig beklædning flåes af!

Mange fine skilte dukker op undervejs i bunken

En af badebroerne, der vist også har deltaget i Roskilde Festivallen deles op i mindre dele

Hedelands nybyggede vartegn tog sig smukt ud i aftensolen

Et advarselsskilt til togpersonalet 🙂

Så går turen hjem med fuldt læs. Få camps er endnu ikke taget ned. 
Deltagerne rydder pænt op efter sig! 
De følger princippet “LNT” hvilket er forkortelsen for “Leave NO Trace”

På Gården anvendes E28 til at rykke kobbelstængerne i rette position for udskiftning af pakdåsen.