Nyt fra maskinafdelingen #28-19 05/08:

Sidste bane tagpap er lagt op på taget. Snart er det klart!

Et lille, men flittigt lørdagshold fik tømt de to helt fyldte vogne med Borderland-træ, savet det op og stavlet flot i brændeskuret, så det er klar til at blive brugt til god optænding i damplokomotivet.

De to vogne var derfor klar til brug i søndagens trafik og der blev heldigvis godt brug for dem, eftersom det blev sæsonens hidtil travleste dag. Jeg har fået to fine fotos af en glad togfører – nu med fin uniform ?

Mandagens fremmødte kunne derfor koncentrere sig om C523; Carsten og Kjeld fik lagt den sidste bane tagpap på og afsluttet kanterne. Taget er dermed færdigt. Erik fik tilpasset og lagt staver på endnu en bænk. Der resterer således kun et sæt, samt topbrædder – og lidt finish. Jeg fik malet alle udvendige vognsider og færdiggjort sort på bogierne. Alt dette foregik i en koreograferet ballet – uden at vi gik i vejen for hinanden. Projektet nærmer sig en afslutning, men på lørdag nås ikke så meget. Der skal vi have vores årlige Grill-aften. De aktive skal snart se at få meldt sig til!

Vi var seks mand på Gården denne aften.

Der bliver givet gode råd om montagen af en sædeliste, som ikke helt vil passe ind i rammen

en lille las til endestykket skal udskæres

Kjeld – tag et tagfoto af togtag…

Der arbejdes både oppe og nede på C523

Når siderne er malet, mangler kun håndlister og endegavle en omgang.

Den sidste bænk, der skal samles…

Bruno og Peter på de fyldte tog 4. august

Peter – nu i fin, blå uniform