Nyt fra maskinafdelingen #28-15 17/08:

første del af dækket ryger i trillebøren
De gamle bolte får en tur med skæreskiven

Forhåbentlig forsvarlig opmærket arbejdsplads

 Drejeskiven dårlige tilstand medførte en hurtig beslutning om udskiftning af dækket til et nyt i træ. En afløser udført i metal har været overvejet, men prisen afskrækker… Benjamin og jeg påbegyndte projektet med at opsætte afspærring, så vi undgår at folk går i graven… Derefter målte vi op til nye materialer og så fjernede vi de første seks brædder fra dækket. Tilstanden på metallet er overordnet god, så lidt afrensning, ny grunder og maling vil gøre underværker. Husk at dreje skiven ret efter brug, så afmærkningen gør sin funktion bedst mulig! 

Jan skærer første indvendige plade til M15
Spændingen er stor! Vil den passe?

Den passede perfekt! Godt arbejde

M23 var over skiven for at komme på værkstedet til et udvidet eftersyn, nu maskinen formodentlig skal overtage driften for M24 resten af sæsonen. Gert og Carsten udførte den opgave. Mikkel malede motorrum og motor på M15, mens Bjarne og Jan skar beklædningsplade ud til førerrummet på træværkstedet. Den passede perfekt ved første forsøg. En fin, men blæsende aften hvor 9 mand var på Gården.