Nyt fra maskinafdelingen #14-19 08/04:

Akslerne testmonteret som afstandsstykker, så endestykket kan svejses på med de rette mål

Bo var allerede godt i gang med klargøringen af No3, som bliver trækkraften på årets første plantogsafgange. ”Vildmosen” fik slet ikke lov at køre sidste år, så nu må det være tid! Som en af opgaverne er at verificere at skalaen på manometeret viser rigtigt tryk og til det formål har vi en prøvestand. Der var ikke behov for at korrigere visningen i år. Dernæst blev kedlen fyldt med trykluft for at se om den er fin og tæt og at sikkerhedsventilerne ikke står og siver. Også det så godt ud. Carsten var samtidig i gang med at samle og svejse den første bogie med akslerne monteret i gaflerne for at sætte afstanden præcist. Lars O. fik også boret hul og svejset rør i stålbakken til vandbehandlingsanlægget. Gert kom lige forbi og så at det var godt! Kjeld fortsatte sit sorte malearbejde fra i lørdags af alle afstandsstykker og beslag og fik derefter sat malertape rundt alle stolper, så de kunne få sort lige til kanten. Han var også på tur og hente Gori 22, som jeg fik påført alle håndlisterne, så de snart kan blive malet. Inden da havde jeg fået renset vores rensekar – der tydeligvis har været flittig brugt at dømme på bundfaldet. Nu er der frisk CleanWash i truget!

Martin fik med overfræseren formgivet enderne smukt på tagspærene og fik sidst på aftenen hjælp af Carsten og Hans, så spærene kunne få en gang høvl langs alle kanter. Vognklargøringen fik også klaret endnu en vogn, samt monteret smørenipler på lejekasserne. Til sidst blev Gm62 hentet ind, så den også kan få et eftersyn på onsdag. Vi var 11 mand, der med stor flid fortsatte på de mange opgaver og desuden kom der 3-4 medlemmer forbi på kort visit – så endnu en fin aften i klubben!

Kalibrering af manometre til damplokomotiverne
Kedlen fyldt med trykluft. 
Med kendermine: Nogen utætheder? Nix!

Travlhed langs vogn C827, der (også) får et grundigt eftersyn

Rensekarret får en tiltrængt afrensning og frisk CleanWash

Anden omgang sort til afstandsstykkerne. Siderne ligger klar til at få Gori 22.

Fuldsvejsning af bogie-rammen

– og fuldsvejsning af rustfrit stålrør i karret.

Sidst på aftenen er GM62 kommet ind og der afholdes planlægningsmøde!

Der er ikke plads til det lange spær indendørs,
 så de må en tur ud og vende, mens det får en tur i afretteren