Torsdagsbilledet #201

Vi kan jo snart ikke vente på at det bliver den 19. maj, så toget kan fløjte afgang igen 🙂

Torsdagsbilledet er fra et særtog den 28. maj 2005, hvor det var kort før vi kunne indvie de nye, flotte og selvbyggede vogne C1 og C2 – nemlig den 17. juli 2005.
Så toget var kortere, brunere og kun en enkelt vogn havde tag på, nemlig C379. Det var også de år, hvor der gik får og græssede på Sletten – det var nu også meget hyggeligt.

Afgang med skovtursgæster fra Rubjerg Station

Udsigt over Sletten, med fårene ned ved vandhullet

I baggrunden ses de nyligt udjævnede bakker, efter at grus-indvindingen er stoppet for kort tid siden.