Nyt fra maskinafdelingen #12-12 26/03:

Monteret frontplade
fintilpasning…
om teori, måleteknik og dimensioner

Så kom den kantbukkede plade til slagleklipperens motorhus, – samt de øvrige plader, hvoraf en i aftenens løb ved Per, Jan og Carstens hjælp blev til en flot front. Svend og Kenneth drejede og beregnede hjulafdrejningens videre forløb og jeg sorterede endnu en aften tomme-bolte. 5 mand var flittige denne aften.
 
Svend drejer
Posted by Picasa