Nyt fra Bafd 24-03-2012

Lørdagens opgave bestod i fortsat arbejde med at renovere sporet omkring km 1.8. På én sporramme udvekslede vi svellerne ved at trække dem ud med gravemaskinens grab, hvorefter de nye sveller let og elegant og uden manuel håndtering blev skubbet ind på plads. En ganske effektiv metode.

De resterende to sporammer tæt på overkørslen skal hæves ca. 15 cm, og vi valgte derfor at adskille dem helt og lægge skinnerne til side, for derpå at afrette underlaget. Da sporet er beliggende i en skarp kurve benyttede vi også lejligheden til at forbukke skinnerne for at undgå knæk i laskesamlingerne.

Næste lørdag samler vi det sidste spor, hvorefter der skal fyldes ballast i og sporet justeres.

Steffen

Forberedelse til spigring af sporet
En sporramme er fjernet og ballasten kan rettes af
En enkelt skinne røg i den nærliggende grøft,
 men så var den også ren.