Nyt fra Bafd 31-03-2012

Oprydning efter dagens arbejde.
Arbejdet med sporrenoveringen syd for Brandhøj st. blev fortsat i går. Vi fik bukket de sidste par skinner og spigret den sidste ramme, hvorefter vi kørte ca. 12 m3 ballast i. Sporet blev løftet og justeret, så nu skulle det gerne være en del over højeste vandstand i området. Svellerne blev fejet rene og banen kan nu igen befares i sin fulde længde. Af restarbejde resterer nu indsamling af gamle sveller samt understopning af sporet i selve overkørslen, da dette skal udføres manuelt.

Claus har leveret lidt af dagens billeder.

I den kommende tid arbejdes der videre på onsdag?,  lørdag samt evt. 2. påskedag. Snak med Lars om dette.
Husk også den årlige bygningsdag d. 28. April. Indbydelse til denne følger, men jeg vil selvfølgelig gerne have tilmeldinger allerede nu.
Steffen
Bafd en råkold dag i marts. 8 mand + fotograf.
Spigring af spor. Snaderne har holdt deres indtog i afdelingen.
Udkørsel af ballast

Understopning af sporet. Det skal hæves op til 15 cm.
Sporet løftes med donkrafte inden understopningen.