Nyt fra baneafdelingen 22. august

Fire mand tog afsted fra Hedehusgården for at udføre en række mindre opgaver langs banen. Udover et særtog med afgang fra Hedehusgården kl. 15.30 skulle vi også gøre plads til noget så sjældent som en tidskørsel på banen. Undervejs til opgaverne på Brandhøj grabbede vi et par buske op syd for Sølund. De var gravet op i løbet af ugen og skulle nu fjernes fra baneskråningen.

I toget medbragte vi tre tipvogne, der tømt for optændingstræ, skulle tilbage til Brandhøj. De to sattes tomme på plads, mens bremsetipvognen indrangeredes i den stamme tipvogne, der skal deltage i særkørslen søndag 30. august. Herefter suppleredes stenlasten i vognene og stammen sattes ind i opbevaringshallen, klar til brug.

M 40 med tipvogne under læsning foran opbevaringshallen.
Under opholdet på Brandhøj udførte vi desuden mindre buskrydningsopgaver, ligesom det blev til lidt reparation på stoppemaskinen. Efter returnering til Hedehusgården, hvor vi spiste frokost, fortsattes med skinnebukning i kurven ovenfor rampen.
Imens afgik M 45 for en tidskørsel til Brandhøj st. Formålet var at fastslå om maskinen kunne holde den køreplan, der er udarbejdet for tipvognstogene til næste søndags tipvognssærkørsel.
M 45 er nået frem til Brandhøj st. efter at have tilbagelagt strækningen fra Hedehusgård st. på 11 minutter rent.
Skinnebukning netop afsluttet og arbejdsstyrken pakker sammen. M 45 er tilbage fra testkørslen og banen skal nu frigøres til særtoget.

På Hedehusgården var der lige tid til at stramme laskebolte og bl.a. sporene omkring værkstedsremisen blev gået grundigt igennem. At holdet lagde kræfterne i, vidnede en knækket fastnøgle om!

Claus