Nyt fra maskinafdelingen #29-15 24/08:

Første del af drejeskiven afrenset og grundet
Benjamin og jeg fik denne aften afrenset og grundet første, lille etape af drejeskiven og næste mandag forventes materialerne til det nye dæk at være leveret. Den trænger! Carsten og Mikkel fik monteret et manometer til fyldetrykket på M30, så dette kan overvåges! Vi var 9 mand på Gården, men de øvrige holdt strategiske planlægningsmøder for den samlede opgaveportefølje + afklarede strukturen for driften af både vores bane og DSB´s J Som vanligt en hyggelig aften. 

Fyldetryksmanometer i M30 monteret og testet