Nyt fra Bafd- torsdagsudgaven 8-8-2019

Gennem mange år har det været en ønske fra Baneafdelingen at råde over et dieselgeneratoranlæg, der kan levere 400 V, 3 faser. Banedanmark har en del af disse anlæg stående ved deres sikringshytter som nødstrømsforsyning, og i forbindelse med ombygning af disse til batteri back-up bliver de oprindelige dieselgeneratorer nedtaget. Vi fik således tilbuddet om at overtage et af disse anlæg mod at fjerne det fra dets hidtidige placering i en bygning på en sjællandsk station.

Medbringende en større mængde af værktøj mødte Kenneth A og jeg op på stationen, hvor Kenneth P allerede har skaffet os adgang til rummet hvori nødstrømsanlægget var placeret. Vi fik frigjort det fra boltene, der holdt det fast på soklen, fra udstødningsrør samt køleluftkanaler. Herefter blev det bakset sidelæns ud på en pallevogn og via nogle mellemløft gennem en dør inkl. en høj dørtærskel. Døren var forinden demonteret, for ellers kunne anlægget ikke passere ud gennem denne.

Herfra blev det bakset op på en trailer via ramper, transporteret til Hedehusene og aflæsset med en pallestabler.

Nødstrømsanlægget er bakset ud gennem dør i baggrunden
og skal nu “bare lige” læsses på en trailer.

Selve anlægget er bygget af Pedershaab i 1977 med en 3 cylindret Lister motor, yder 14,5 kVA og vejer skønsmæssigt 500-600 kg. Der skal laves en mindre ombygning af el-installationen, men bortset fra dette forventer vi, at det kan starte uden problemer.

Steffen