Nyt fra Bafd- torsdagsudgaven 8-8-2019

Gennem mange år har det været en ønske fra Baneafdelingen at råde over et dieselgeneratoranlæg, der kan levere 400 V, 3 faser. Banedanmark har en del af disse anlæg stående ved deres sikringshytter som nødstrømsforsyning, og i forbindelse med ombygning af disse til batteri back-up bliver de oprindelige dieselgeneratorer nedtaget.

Continue reading