Nyt fra bafd. 27-01-2018

Dagens program blev fløjtet i gang med to aktivmøder på Hedehusgården. Første møde foregik i bygningsafdelingen hvor der blev kommenteret på 2017’s program. Derefter blev der opstillet en ajourført etapeplan for de kommende år og et arbejdsprogram for 2018. Mødet sluttede før tid og det gav de fremmødte tid til at skifte til arbejdstøj. Der ventede jo også manuelt arbejde efter møderne. I baneafdelingen var dagsordenen langt henad vejen den samme som i bygningsafdelingen, men vi drøftede også forskellige sikkerhedsmæssige emner, der er relevante for vores arbejde.

Under rangeringen foran museumshallen kunne vi nyde synet og duften af nogle af de nyleverede sveller. Det skærper appetitten efter at komme i gang med svelleudskiftningen!

Med møderne afsluttede gik turen til Brandhøj med M 12, banevogn og roevogn 1684. Mens Steffen fik monteret luftfilter på generatoren, rangerede Peter og Claus roevognen på plads i opbevaringshallen. Vi fandt et par gamle skinner valset af Krupp i 1894, som vi tog med til Hedehusgården. De skal indbygges i et mindesmærke i bydelen Charlotteager i Hedehusene til minde om de tipvognstog, der har været med til at forme byen.

Peter og Steffen koncentreret om at få alle delene til hurtigskiftet på plads. Selv ikke med den mest sammenbidte beslutsomhed lykkedes det.

Tilbage på Hedehusgård foretog vi diverse oprydning omkring museumshal og snedkerværksted og vi påbegyndte montering af hurtigskiftet på gravemaskinen. Operationen drillede imidlertid og vi blev ikke færdige med monteringen inden det var tid til at tage hjem.