Nyt fra maskinafdelingen #05-18 27/01:

Superfos-lokomotivet trækkes ud i solskinnet

Bygningsafdelingen og Baneafdelingen havde denne lørdag indkaldt til møde kl. 10 og 11. De fleste af baneafdelingens faste folk var dog forhindret i at møde frem, da andre havde planlagt deres tid med ferier og fester – men så kunne Maskinafdelingens nysgerrige fylde de ledige pladser og høre om alle de spændende opgaver, som skal løses i løbet af 2018. (se ref. fra Bafd)

Efter møderne, så trak vi Superfos-maskinen ud i det dejlige solskin og jeg påbegyndte en grundig afrensning af kedlen med stålbørste og trykluft. Imens foretog Kjeld og Carsten en rokade af Da7 og M24, så værkstedet nu er fyldt med god arbejdsplads 😉 Bagefter fik Kjeld repareret låg og rammer til Superfos-vandkasserne. Eftermiddagen afsluttede vi med kaffe og småkager sammen med Bafd. En fin lørdag på Gården.


Da7 køres tilbage i den lille remise, efter M24 er sendt retur til vognhallen.

Det er den grove stålbørste, som er i brug på kedlen for at fjerne rust og maling

– men også en spartel til fastsiddende olie er i brug

– efter en del søgen, blev den nyreparerede lynskifte fundet

Retur i værkstedet. Det ligner en rigtig dampremise!