Nyt fra maskinafdelingen #06-18 29/01:


Tyren på skorstensbåndet overført til plastfolie og derved sikret for eftertiden…
Efter den megen afrensning af kedlen på Superfos-lokomotivet i lørdags, så kom turen til at aftegne påmalingerne af bl.a tyren, som er malet på sider og skorstensbånd. De kan kun reddes i begrænset omfang, da malingen skaller af. Jeg vil derfor sikre, at de kan genskabes, så de er nu gemt på gennemsigtig plastfolie. Så nu kan malingen bare fjernes. Efterfølgende var opgaven afmontering af alle rør langs kedlen, så det gik Kjeld og jeg i gang med denne aften. Det gik forbavsende let, når man tænker på, at lokomotivet har stået urørt i de sidste 40 år, men en enkelt bolt måtte have en gang varme for at blive løsnet. Da aftenen sluttede, så var de mange rør og flere andre dele lagt i en palleramme og sandkassen tømt for bremsesand – der var forbavsende tørt.
Lars O. fremstillede en trækstang til brug for værkstedet, så der ikke er behov for at hente en i baneafdelingen længere, når der skal rangeres med enheder på deplorider. På snedkerværkstedet gik Erik og Martin, sammen med Jan og Carsten, i gang med at renovere pumpedræsinen. Det er et godt starterprojekt for Martin, der er ferm med træarbejde. Det glæder vi os til!
På motorværkstedet blev arbejdet med indretning af området med bl.a. en værktøjsvæg fortsat og sammen med Lars blev der forberedt en flytning af et værktøjsskab, der står i vejen for fræserens arbejdsområde. Lars fik for resten også monteret lynskiftet på gravemaskinen, så den kan komme i indsats igen. På denne vis var der gang i alle lokalerne på Gården denne aften med 11 fremmødte medlemmer.


Lars O. svejser trækket på trækstangen

Værkstedsvæggen i motorværkstedet under montage

Det defekte endetræ på dræsinen fjernes.

De mange rør afmonteres for afrensning og for bedre at kunne male kedelinddækningen. De fleste bolte var til at løsne…

Hul i trækstang bores

Dagens høst af rør, låg og haner samlet i kassen

Afpillet lokomotiv…