Nyt fra Bafd 24-09-2016

Sommersæsonen er afsluttet, men det gode sommervejr fortsætter. Både fredag, lørdag og søndag har der været særtog på banen, og det sætter naturligvis en begrænsning for hvilken type banearbejde der kan udføres samtidigt med at særtogene afvikles.

Lars og jeg startede dagen med at køre til Brandhøj, hvor vi afkortede gamle skinner, der skal bruges til HVB’s udgave af “Giv agt” mærket ved overkørsler med begrænset udsyn. Skinnestykkerne blev slebet rene i toppen og grundmalet, inden vi kørte videre til Rubjerg st.

På Rubjerg og Fem Ege fik vi malet trækbukkene til sporskifterne, samt malet den sydligste kilometersten (km 5,0) færdig. Særtoget ankom til Fem Ege, foretog et omløb og returnerede mod Hedehusgaard i mens vi færdiggjorde malearbejdet.

På vejen tilbage fik alle trækbukkene på Brandhøj en ekstra gang sort maling på håndtaget, så der forhåbentlig går en del år inden det slides af. “Giv agt” mærkerne fik ved samme lejlighed første omgang med den gule pensel.

Dagens sidste opgave blev græsslåning ved vognhallen på Hedehusgaarden.

Steffen

Det sydlige sporskifte på Rubjerg bliver malet. På svellen står en radio. så
kørslen kan koordineres med særtoget.

Det færdige resultat på det nordlige sporskifte på Fem Ege.Det kommende “Giv agt” mærke i kvægfolden på Sletten. De lokale køer
har tydeligvis allerede indviet signalet som kløpind og skubbet godt til det.
Tiden må vise om der her skal en mere solid konstruktion til.