Torsdagsbilledet #78

I sommeren 1996 forlængede vi perronen på Stenager trinbræt. Der var brug for en del fyld, da perronen skulle bygges langs bredden af søen nord for trinbrættet. Hedeland gav fyldmaterialet, der lå langs sporet ved det senere Flintebjerg trinbræt. To tipvognskolonner på hver fem-seks vogne kørte igennem en hel dag pendulkørsel mellem fyldbunker og Stenager.

M 12 og M 9 krydser på Brandhøj st. M 9 er med Lars Petersen i førerhuset på vej til Stenager, mens M 12 med tomme vogne skal til fyldbunkerne og hente et nyt læs.

 

Tipvognstog læsses med fyld. Bo Jørgensen ser til mens gravemaskinen arbejder.