Nyt fra bafd. 13-05-17

Sidste lørdag skiftede vi et par sveller i et af sporskifterne på Hedehusgården station. Denne lørdag var der igen fokus på sporskifter og på at lave skillevæg i vognhallen. Mens de forskellige arbejdshold startede op, blev banechefen kørt til Fem Ege, hvor han begyndte sin årlige strækningsvandring mhp. at tjekke

Continue reading

Nyt fra maskinafdelingen #15-17 10/04:

Så sidder motoren på sin rette plads i M4 efter en aftens målrettet indsats! Fint eftermiddagsvejr til at male oste – senere blev det regn… ØV! Lørdagens sandblæsning og grunding af sporskifte-ostene (trækbukkene) måtte følges op af en omgang rød, hvis og sort maling, så de fremstår så flot som muligt

Continue reading

Nyt fra Bafd 24-09-2016

Sommersæsonen er afsluttet, men det gode sommervejr fortsætter. Både fredag, lørdag og søndag har der været særtog på banen, og det sætter naturligvis en begrænsning for hvilken type banearbejde der kan udføres samtidigt med at særtogene afvikles. Lars og jeg startede dagen med at køre til Brandhøj, hvor vi afkortede gamle

Continue reading

Nyt fra Bafd 10-9-2016

Lørdag fortsatte vi med opmaling af trækbukkene ved sporskifterne på Brandhøj st, og vi blev færdige med alle 8 stk. Ved siden af dette fik vi læsset nogle skinnelængder og en tipvognsunderdel, der skal bruges i forbindelse med filmoptagelser. Materiellet blev kørt til Hedehusgaarden så det er klar til afhentning. Claus har

Continue reading

Nyt fra Bafd 3-9-2016

Gennem de senere par år har en opgave stået på arbejdsprogrammet uden dog at blive udført; opmaling af trækbukke til sporskifterne. Lørdag var vejret perfekt til dette, og alt i mens der kørt et dampsærtog på banen arbejdede vi med denne opgave på Brandhøj. Opgaven er illustreret med billederne taget

Continue reading