Nyt fra Bafd 1-10-2016

Den første lørdag i oktober måned blev endnu en dag i Hedeland, hvor eftersommeren ikke rigtigt havde sluppet sit tag. Dagen blev brugt til mange forskelligartede opgaver og med et pænt fremmøde kom vi hurtigt gennem disse.

I ugens løb var der ankommet en stang Ø60 mm akselstål, der skal bruges til reparation af vores ene ballastvogn. En stump blev afskåret så den er klar til viderebearbejdning i drejebænken og resten blev lagt på lager.

I klubbens nye sikkerhedsreglement er indført “Giv agt” mærker ved overkørsler med reduceret sigt. Forrige lørdag forberedte vi 10 styk af disse og vi fik i løbet af dagen opsat næsten alle sammen.
Minigraveren var igen blevet driftsklar, så vi benyttede chancen til at få lidt flere erfaringer med vores hydrauliske fingerklipper. Den virkede fint, men efterlader naturligvis en større bunke afklip der skal håndteres.  

Desværre viste der sig endnu en utæthed i gravemaskinens kølesystem, så en stor del af dagen gik med at få repareret dette. Det lykkedes efter en del besvær, da der ikke er meget plads i motorrummet på en maskine som vores.

Dagens sidste opgave bestod i rekonstruktion af trappen til kulrampen på Hedehusgaard. Den blev færdiggjort og mangler nu kun lidt maling.

Claus har leveret billeder og video.

Steffen

Fingerklipperen smøres inden brug.

Der arbejdes langsom gennem krattet lige nord for kvægfolden.

Et Giv Agt mærkes bankes ned i jorden